28.01. Grattis: Karl, Carola | Respons
Berghälls kyrka

Valinfo på torsdag för dig som funderar på att ställa upp i valet

Församlingar

24.08.2018, 11:11 /  uppdaterad 24.08.2018, 11:16
Torsdagen den 30 augusti bjuder församlingarna i Helsingfors på After work med valinfo kl. 17:30 i Berghäll.
Stadslandskap

På programmet:

Christoffer Perret : "Sanningen om samfälligheten" - om livet som viceordförande i gemensamma kyrkofullmäktige.

Pia Öhman "Ur styrelseproffsets synvinkel" - hurdant är rådsarbetet i församlingen jämfört med andra organisationer

Stefan Forsén "På bordet" - aktuella teman inom kyrkan i Helsingfors under de kommande fyra åren

Buffet och mingel. Välkommen!

Plats: Café Sonck i stenfoten på Beghälls kyrka, Östra Prästgatan 2.

Mera info: https://www.facebook.com/events/946503308862889/

Församlingsvalet i november 2018

Församlingsvalet hålls i november 2018. Förhandsröstningen pågår mellan tisdagen den 6 och lördagen den 10 november. Ordinarie valdag är söndagen den 18 november.

Känner du för att kandidera?

Det behövs kandidater från alla åldersgrupper, kvinnor och män med vitt skilda åsikter.

Kandidaterna ska vara konfirmerade och höra till kyrkan. Som kandidat ska du

• ha fyllt 18 år senast på valdagen

• blivit medlem av församlingen senast den 17.9.2018

• ge sitt samtycke till kandidaturen.

Du kan kandidera för en plats i din församlings församlingsråd och/eller Helsingfors kyrkliga samfällig-hets gemensamma kyrkofullmäktige. För bägge valen sammanställs en egen kandidatlista. Du kan välja om du vill ställa upp i bägge valen eller bara i det ena. Kandidatnomineringen upphör den 17.9.2018 kl 16.00.

Vem besluter om vad?

Gemensamma kyrkofullmäktige är den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ. Fullmäktige besluter bl a om kyrkoskatten, verksamhets- och ekonomiplanen samt om byggande och renoveran-de av kyrkor. Kyrkofullmäktige väljer också gemensamma kyrkorådets medlemmar och en direktör för samfälligheten.

Församlingsrådet leder församlingens verksamhet, främjar dess andliga liv och besluter hur försam-lingens medel ska användas.

De personer som valts vid församlingsvalet representerar församlingens medlemmar och ska sam-arbeta med församlingens personal. De deltar i beslutsfattandet, påverkar, kläcker idéer och är i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden med om att utveckla församlingarnas verksamhet.