03.10. Grattis: Evald | Respons
Johannes församling

Välkommen på dagsläger med oss i juni!

17.02.2023, 11:09
Vi ordnar dagsläger för barn i lågstadieåldern i Hörnan och S:t Jacob. Anmälan öppnar 21.2.
Blomma, suddiga barn i bakgrunden

Johannes församling ordnar dagsläger för barn i lågstadieåldern i Hörnan, Högbergsgatan 10, samt i S:t Jacobs kyrka, båda under tiden 5–22.6 2023.

Som ledare fungerar församlingens barnledare och hjälpledare.

Priset för en vecka är 90€, för två veckor 120€ och för tre veckor 150€. I priset ingår lunch och mellanmål.

Anmälningstiden börjar 21.2 och avslutas 19.4. Anmäl barnet här. Deltagarantalet är begränsat till 20 barn per vecka, och vi tar emot barnen i anmälningsordning, så att barn i åk 1 och 2 har förtur. Ett infobrev skickas ut innan lägret börjar.

Barnen är försäkrade från församlingens sida. Vi har årligen fått bidrag av Brita Maria Rehnlunds stiftelse för att kunna ordna dagsläger.

Församlingen kan bevilja befrielse från avgiften på ekonomiska grunder. Vi skickar en faktura efter lägret. Anmälan är bindande och möjliga annulleringar bör göras senast 7 dygn innan lägret börjar. För annulleringar som görs efter det uppbärs en avgift på 50% av deltagaravgiften. Med läkarintyg är det möjligt att annullera senare.

Frågor kan riktas helena.hollmerus@evl.fi, ledare inom småbarnspedagogiken.

Du kan kolla egna anmälningar via församlingarnas elektroniska kundportal med de koder du registrerade dej med första gången: https://asiointi.helsinginseurakunnat.fi