30.09. Grattis: Roger | Respons
Johannes församling

Vad är Tomasmässan?

Johannes församling

09.09.2022, 13:59 /  uppdaterad 09.09.2022, 14:04
Ett kors, text

Tomasmässan är en form av gudstjänst, som främst skiljer sig från den vanliga gudstjänsten genom musiken, en större växelverkan med deltagarna och att många frivilliga hjälper till att ordna den.

I mässan får du tillfälle att be vid ett bönealtare om du vill. Det blir mycket sång och musik: psalmer, andliga sånger och Taizésånger.

13.9 predikar kyrkoherde Johan Westerlund.

Vi firar Tomasmässan tre gånger under hösten: 13.9, 11.10 och 8.11, klockan 18 i Johanneskyrkan.

Välkommen med!