29.05. Grattis: Oliver, Olivia, Livia, Liv | Respons
Johannes församling

Vårterminens grupper kör i gång – här hittar du alla datum!

08.01.2020, 09:24 /  päivitetty 13.01.2020, 10:41
2020 – nu är det nya året, och årtiondet, här! Nedan listas alla grupper som pågår under vårterminen. Välkomna med!
Små röda bär på en suddig bakgrund med kvistar täckt i snö

För barn:

Musiklek: måndagar kl. 16.15–16.45 i Hörnan för 1–3-åringar tillsammans med en vuxen. Ingen anmälan behövs. Terminsstart 13.1.

Kantele: måndagar kl. 17–17.45 i Hörnan för 5–7-åringar i Hörnan. Terminsstart 13.1. Anmälan till Laura Rahnasto (040 519 0291), kursen kostar inget.

Babyrytmik: tisdagar kl. 10–12 i Hörnan. Sångstund för de äldre barnen (8–12 mån) kl. 10 och för de yngre barnen (2–8 mån) kl. 11. Lek, servering och gemenskap.  Terminsstart 7.1.

Musiklek: tisdagar kl. 13.30 i Bokvillan för 0–3-åringar. Terminsstart 7.1.

Musiklek: torsdagar kl. 10 i S:t Jacob för 0–3-åringar. Terminsstart 9.1.

Musiklek: fredagar kl. 10 i Hörnan för 1–5-åringar tillsammans med en vuxen. Lek, servering och gemenskap. Terminsstart 10.1.

Söndagsskola: söndagar 8.3, 5.4, 19.4 i S:t Jacobs kyrka, söndag 2.2 i Johanneskyrkan.

S:t Jacobs barnkör: övar tisdagar kl. 15–16 i S:t Jacobs kyrka. Terminsstart 14.1.

Kronans barnkör: övar torsdagar kl. 14.30-15.15 i Kronan. Terminsstart 16.1.

Körer:

Roströsten övar torsdagar kl. 18.30–20.30 i Högbergssalen. Terminsstart 16.1. Leds av Eva Henricson.

Tomas vokalensemble övar torsdagar kl. 19–20.45 i Hörnan. Terminsstart 23.1. Leds av Dag-Ulrik Almqvist.

S:t Jacobskören övar tisdagar kl. 18.30–20.30 i Hörnan. Terminsstart 14.1. Leds av Eva Henricson.

Passionärerna övar torsdagar kl. 10.30–11.30 i Folkhälsanhuset. Terminsstart 23.1. Leds av Anne Hätönen.

Gemenskap:

Måndagsträff med lunch: måndagar kl. 12.15–13.30 i Högbergssalen. Från 13.1 och framåt.

Samtalsgrupp: måndagar 13.1, 10.2, 9.3, 6.4, 11.5 kl. 13 i Majblomman.

Kaffe med Johannes församling: måndag 20.1, 17.2, 16.3, 20.4 kl. 13–15 i Folkhälsanhuset.

Samtalsgruppen Bibel, tro & tvivel: måndag 20.1, 24.4, 23.3, 20.4 kl. 18–20 i Hörnan.

Drop-in-café: varannan tisdag från 21.1 till 26.5 kl. 12–13.30 i Johanneskyrkans krypta.

Träffpunkt: tisdagar kl. 13–14.30 i Högbergssalen. 14.1, 28.1, 12.2 (observera tiden: onsdag kl. 14 framåt), 25.2, 10.3, 24.3, 21.4, 5.5.

Samtalsgruppen Sjötorpet: onsdagar 15.1, 19.2, 18.3, 15.4, 13.5 kl. 14–15.30 i kabinettet.

Diakoniträff: torsdagar från 16.1 till 14.5 kl. 14–15.30 i S:t Jacob. Ingen diakoniträff 9.4, 23.4.

Öppet hus för ungdomar: måndagar kl. 15–20 i Tian.

Mässor, andakter och bön:

Högmässa söndagar kl. 10 i S:t Jacobs kyrka.

Högmässa söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan.

Mässa söndag kl. 15 i Folkhälsanhuset. Vårens datum: 12.1, 9.2, 8.3 och 3.5.

Andakt tisdagar kl. 17.30–18.30 i Drumsö seniorhus. Vårens datum: 21.1, 18.2, 17.3, 21.4 och 19.5.

Middagsbön vardagar kl. 12 i Johanneskyrkan.