04.07. Grattis: Ulrika, Ulla, Ulrik | Respons
Johannes församling

Sommarkyrka del 16: Lekissånger, del 1

23.07.2020, 11:02
Vi i Johannes församling vill fortsätta erbjuda innehåll på webben för de som av olika orsaker inte kan delta i den fysiska verksamheten.
En bild med ungdomar på Lekholmen en solig sommarkväll, texten

Del 16 i sommarkyrkanserien står årets hjälpisar för. De sjunger typiska lekissånger som den som gått skriba på Lekis säkert känner igen. Är sångerna bekanta för dig? Sjung med du också!

Så länge jag lever
Text & musik: Stefan Almqvist

Du vet väl om att du är värdefull
Text & musik: Ingemar Olssons