23.02. Grattis: Bjarne | Respons
Johannes församling

Sommarjobb på begravningsplatsen 2024

09.01.2024, 13:47
Kesätyöntekijät

Vi söker säsongsarbetare till de sex begravningsplatserna inom Helsingfors kyrkliga samfällighet. Till uppgifterna hör skötsel av begravningsplatsen med tillhörande parkområden, plantering, städning, kontorsarbete samt vaktmästarjobb. Sammanlagt erbjuder vi ca 400 säsongsplatser varav ca 120 på Sandudd, ca 150 i Malm, ca 80 på Furumo, ca 30 i Månsas, ca 2 på Brändö samt ca 2 i Östersundom.

Samfällighetens parkliknande begravningsplatser utgör en del av huvudstadsregionens grönområden. Begravningsplatserna berättar om lokalhistorien och kulturen. För säsongsarbetarna finns det varierande uppgifter och vi kan erbjuda meningsfullt arbete med lämpliga uppgifter både åt branschfolk och studerande. Utöver god gemenskap och en vacker arbetsmiljö har vi också satsat på introduktion, arbetsredskap och maskiner av god kvalitet.

Av de sökande förutsätter vi förmåga till fysiskt arbete utomhus, snabbhet, en positiv attityd och noggrannhet samt beredskap att möta anhöriga. Vi värdesätter en för uppgifterna lämplig utbildning, arbetserfarenhet samt kunskaper i användning av mindre maskiner.

Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö, mångsidiga uppgifter samt en möjlighet att arbete 2-6 månader.

Arbetet börjar i april-juni.

Rekryteringen påbörjas redan under ansökningstiden.

Ansökningstid: 20.12.2023-17.3.2024.

Förfrågningar kan göras till begravningsplatserna kanslier:

Sandudd och Brändö: hietaniemi.hsrky@evl.fi

Malm: malmi.hsrky@evl.fi

Furumo och Östersundom: honkanummi.hsrky@evl.fi

Månsas: maunula.hsrky@evl.fi

Ansökningar via KirkkoRekry