03.08. Grattis: Linnea | Respons
Johannes församling

September i Johannes

Johannes församling

02.07.2021, 11:35 /  uppdaterad 03.08.2021, 12:14
Ett fält med blåa och vita blommor. I bakgrunden skiner morgonsolen igenom och hela fältet är täckt av dagg.

Onsdag 1.9:

kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.

Torsdag 2.9:

kl. 18: Stillhetens yoga i Johanneskyrkan, anmälan till maria.repo-rostedt@evl.fi.

Fredag 3.9:

kl. 9.30: Musiklek i Hörnan för 1–4-åringar med vuxen, mindre syskon kan följa med. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Musiklek i Hörnan för för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Lördag 4.9:

På Drumsödagen 4.9 har Johannes församling ett eget tält, kom gärna och prata med oss!

Under dagen ordnar vi musikstund, ett Stillhetens yoga® pass, karikatyrmålning samt gemensamt stickningsprojekt.

Klockslagen slår fast då stora scenens program har publicerats.

Söndag 5.9:

kl. 10: Gudstjänst på Heikasvägen 7.

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.

Tisdag 7.9:

kl. 9.30: Musiklek i Hörnan för ca 6 mån–1 år med vuxen en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Musiklek i Hörnan för för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i kyrkan till kl. 14.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.

kl. 13.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Onsdag 8.9:

kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.

Torsdag 9.9:

kl. 10: Musiklek på Heikasvägen 7, Drumsö, för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.kl.

18: Stillhetens yoga i Johanneskyrkan, anmälan till maria.repo-rostedt@evl.fi.

Fredag 10.9:

kl. 9.30: Musiklek i Hörnan för 1–4-åringar med vuxen, mindre syskon kan följa med. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Musiklek i Hörnan för för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Söndag 12.9:

kl. 10: Gudstjänst på Heikasvägen 7.

kl. 12: Konfirmationsmässa i Johanneskyrkan.

Måndag 13.9:

kl. 13: Sommarcafé i Hörnan. Kaffe, dopp och gemenskap.

Tisdag 14.9:

kl. 9.30: Musiklek i Hörnan för ca 6 mån–1 år med vuxen en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Musiklek i Hörnan för för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i kyrkan till kl. 14.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.

kl. 13.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Onsdag 15.9:

kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.

Torsdag 16.9:

kl. 10: Musiklek på Heikasvägen 7, Drumsö, för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.kl.

kl. 18: Stillhetens yoga i Johanneskyrkan, anmälan till maria.repo-rostedt@evl.fi.

Fredag 17.9:

kl. 9.30: Musiklek i Hörnan för 1–4-åringar med vuxen, mindre syskon kan följa med. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Musiklek i Hörnan för för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Söndag 19.9:

kl. 10: Gudstjänst på Heikasvägen 7.

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.

Måndag 20.9:

kl. 18: Samtalsgruppen Bibel, tro & tvivel i Hörnan. Ledare: Kisa Korkman, anmälan till kisa.korkman@gmail.com.

Tisdag 21.9:

kl. 9.30: Musiklek i Hörnan för ca 6 mån–1 år med vuxen en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Musiklek i Hörnan för för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i kyrkan till kl. 14.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.

kl. 13.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper, fasta grupper.

kl. 17.30: Andakt i Drumsö seniorhus.

Onsdag 22.9:

kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.

‍Torsdag 23.9:

kl. 10: Musiklek på Heikasvägen 7, Drumsö, för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.kl.

kl. 18: Stillhetens yoga i Johanneskyrkan, anmälan till maria.repo-rostedt@evl.fi.

Fredag 24.9:

kl. 9.30: Musiklek i Hörnan för 1–4-åringar med vuxen, mindre syskon kan följa med. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Musiklek i Hörnan för för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Söndag 26.9:

kl. 10: Gudstjänst på Heikasvägen 7.

kl. 12: Konfirmationsmässa i Johanneskyrkan.

Tisdag 28.9:

kl. 9.30: Musiklek i Hörnan för ca 6 mån–1 år med vuxen en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Musiklek i Hörnan för för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i kyrkan till kl. 14.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.

kl. 13: Träffpunkt i Högbergssalen.

kl. 13.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Onsdag 29.9:

kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.

Torsdag 30.9:

‍kl. 10: Musiklek på Heikasvägen 7, Drumsö, för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.kl.

kl. 18: Stillhetens yoga i Johanneskyrkan, anmälan till maria.repo-rostedt@evl.fi.