31.07. Grattis: Helena | Respons
Johannes församling

Utrymmesbegränsningar i Johanneskyrkan | Restrictions in people attending St John's Church (sv/fi/en)

Johannes församling

19.08.2020, 11:29 /  uppdaterad 16.07.2021, 10:37
Under coronapandemin har vi begränsat antalet deltagare i våra utrymmen. Här hittar du en lista på hur många personer som får vistas i våra utrymmen samtidigt, samt information till de som bokat kyrkan som konsertplats.

Onsdagen den 23.6.2021 gav Domkapitlet i Borgå stift nya riktlinjer gällande publikevenemang. De nya begränsningarna gäller fr.o.m 23.6.2021.

Så här många personer får vistas i våra utrymmen:

Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12: 150 personer, dock så att sammankomster och samlingar inomhus överstigande 10 personer ordnas med beaktande av att fysisk kontakt kan undvikas och att ett tillräckligt säkerhetsavstånd upprätthålls, samt att Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § tillämpas. Samtliga som deltar i förrättningen använder munskydd.

Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E, andra våningen: 40 pers vid privata tillställningar.
Körsalen, Högbergsgatan 10 E, andra våningen: 10 pers
Kabinettet, Högbergsgatan 10 E, andra våningen: 6 pers
Hörnan, Högbergsgatan 10: 10 pers
Mötesrum H, Högbergsgatan 10: 10 pers
Heikasvägen 7: 20 pers
_________________

Suomeksi alla. In English below.


Nedanstående info gäller vanligen men inte under coronarestriktionerna:

Har ni bokat konsert i Johanneskyrkan?
Det här bör ni veta!

Omkring 460 personer får vistas i Johanneskyrkan, 230 i kyrksalen och 230 på läktaren. På korområdet finns plats för max 30 körmedlemmar/musiker. Eftersom personer inom samma hushåll är i daglig kontakt med varandra är personbegränsningen riktgivande. Arrangören ansvarar för att publiken ej blir för stor.

Avbokning görs senast 60 dagar på förhand utan kostnader. Om ni avbokar 30–59 dagar på förhand debiteras halva priset. Avbokar ni senare är 30 dagar på förhand debiteras fullt pris.

Notera att informationen kan ändra, vänligen håll er uppdaterade om begränsningarna. Har ni frågor? Kontakta övervaktmästare Paul-Henrik Roschier (050 357 4353, paul-henrik.roschier@evl.fi).

Alla olevat tiedot eivät koske koronaaikana:

Oletteko varanneet konsertin Johanneksenkirkkoon?
Siinä tapauksessa tämä tieto on teille!

Noin 460 henkilöä saa oleskella yhtä aikaa Johanneksenkirkossa, 230 kirkkosalissa ja 230 parvella. Kirkon kuorialueelle mahtuu aivan maksimissaan 30 esiintyjää. Koska saman talouden perheenjäsenet ovat päivittäin tekemisissä toistensa kanssa, niin nämä rajoitukset ovat suuntaan antavia. Tapahtuman järjestäjän kuuluu varmistaa, että väkimäärä ei kasva liian suureksi.

Peruutus veloituksetta tulee tehdä viimeistään 60 päivää ennen tapahtumaa. Jos peruutus tehdään 30–59 päivää ennen tapahtumaa veloitetaan puolet hinnasta. Jos peruutus tehdään tämän aikarajan jälkeen, niin veloitetaan täysi hinta.

Huomioikaa, että tilanne voi muuttua. Ystävällisesti pysykää ajan tasalla koskien tietoa rajoituksista. Jos on kysyttävää voi ottaa yhteyttä pääsuntio Paul-Henrik Roschieriin (050 357 4353, paul-henrik.roschier@evl.fi).

The following information is NOT accurate during coronapandemic:

Have you booked a concert at St John's Church?
This is what you need to know.

Around 460 people are currently allowed to attend St John's Church at any one time. Of these 230 people are allowed in the Church Hall and 230 people in the Gallery. This number is recommended guidance since people living in the same household are in daily contact with each other. It is the responsibility of the Organizer to ensure that the audience does not exceed the recommendations.

Cancellations need to be made no later than 60 days prior to the event to avoid charges. If cancellations are made 30–59 days prior to the event, half of the booking fee will be charged. Cancellations made less than 30 days prior to the event are charged in full.

Please note that this information can change. Please check for any updates in terms of the restrictions. If you have any questions, please don't hesitate to contact Caretaker in Charge Paul-Henrik Roschier on 050 357 4353 or paul-henrik.roschier@evl.fi.