18.04. Grattis: Valdemar, Volmar | Respons
Johannes församling

Öppna tjänster: Sakkunnig inom utvecklingsarbete

15.05.2023, 10:29
Är du intresserad av utvecklingsarbete? Vill du bli Helsingfors kyrkliga samfällighets sakkunnig inom utvecklingsarbete?
Tre personer tillsammans en solig sommardag. I bakgrunden graffitimålningar.

Fokus i verksamheten ligger på att utveckla, genomföra och koordinera det svenskspråkiga och tvåspråkiga församlingsarbetet, tillsammans med församlingarna och olika samarbetspartner.

När det gäller organisationsutveckling ansvarar den sakkunniga för att skapa förutsättningarna för strategiskt samarbete mellan de tre svenska församlingarna i samfälligheten. Därtill svarar du för utveckling, planering och genomförande av tvåspråkighetsfrämjandet. Du fungerar som intressebevakare för svenskan inom Helsingfors kyrkliga samfällighet.

• Arbetet innehåller tvåspråkigt utvecklingsarbete speciellt inom Situationsrummet.

• I arbetet ingår vuxenarbete samt koordinering av gemensamma projekt och evenemang och medverkan i utveckling av verksamheten på Lekholmen.

• Du fungerar som sakkunnig för det gemensamma svenska församlingsarbetet vilket innebär t.ex. koordinering av olika arbetsgrupper där samfällighetens kyrkoherdar, anställda och förtroendevalda möts.

• Den sakkunniga inom utvecklingsarbete ansvarar för olika utvecklings- och andra projekt, seminarier och utbildningar som gäller hela Helsingfors och fungerar som sakkunnig inom tvåspråkigt utvecklingsarbete i Kyrkan i Helsingfors och med andra samarbetspartner.

Ansökningar via KirkkoRekry, senast 24.5.2023 kl. 16.

Platsannons på KirkkoRekry