18.07. Grattis: Fredrik, Fred, Fredrika | Respons
Johannes församling

Lekholmen satte besökarrekord

12.09.2023, 11:00 /  päivitetty 12.09.2023, 11:03
I sommar har vi slagit rekord, jag tror faktiskt inte att det varit så mycket folk på Lekholmen förut, säger verksamhetsledare Daniel Jakobsson.
Grillfest på Lekholmen. Ungdomar som äter tillsammans utomhus.

Lekholmen ”Lekis” är Helsingforsförsamlingarnas ö där de svenska församlingarna håller sina skriftskolläger. Holmen är också öppen för besökare med möjlighet att övernatta.

I år har lägren varit stora och de gemensamma barn- och familjelägren fullbokade.

– Men framför allt har vi ökat antalet dagsbesökare, det vill säga gäster som kommer ut för en dag på holmen. I snitt har vi haft 125 personer på holmen varje dag, när man räknar ihop lägerdeltagare och gäster, säger Daniel Jakobsson. Nu är vi tillbaka där vi borde vara, efter coronasommaren 2021 då vi inte kunde ha några besökare alls. Uppskattningsvis besökte 1000–1200 helsingforsare Lekholmen i somras, en eller flera gånger.

Vad gör man på Lekis?

– Ungdomarna kommer för gemenskapen, för att de blir sedda och hörda, säger Alina Granö som arbetat som holmungdomsledare under sommaren.

De senaste åren har ungdomsarbetarna upplevt en ökning av psykiskt illamående hos ungdomarna. Många tampas med jobbiga hemförhållanden.

– Lekholmen kan i bästa fall bli en fristad, och det är guld värt.

Antalet övernattningar minskade däremot på holmen i sommar, trots att gäster har möjlighet att också sova över på Lekis om de vill. Jakobsson tror att de beror på de höjda priserna för mat och båtbiljetten, han hoppas att församlingarna i framtiden ska ha möjlighet att subventionera priserna så att fler ungdomar ska ha möjlighet att stanna på Lekholmen längre än en dag i taget.

– På sommaren har vi möjlighet att verkligen lära känna ungdomarna, det är mer än några trötta timmar efter skolan. Här formas också en verklig relation till kyrkan när ungdomarna får uppleva en levande gemenskap som många gärna återvänder till.

Jakobsson och Granö är överens om att Lekholmen kräver mycket arbete och de är väl medvetna om att holmen är dyr för Helsingfors församlingar.

– Det är en satsning på alla plan men vi får tillbaka tusen gånger det vi ger, i relationer, kontakter och gemenskap. På Lekholmen har vi kapellet fullt varje vecka!


Gruppbild över deltagarna vid evenemanget Lekisonsdag.
Varje sommaronsdag är det ungdomskväll, ”Lekisonsdag”,på Lekholmen, med lekar, grillmat och mässa.

Längre säsong och nya samarbeten

Lägergårdarna står för en lång tradition inom kyrkan samtidigt som de utgör ett konkret stöd för församlingsgemenskapen.

– Avståndet till lägergården är rimligt vilket möjliggör olika verksamhetsformer. När vi själva äger gården är det också möjligt att utveckla verksamheten mer långsiktigt så att den svarar på församlingarnas föränderliga behov. I framtiden behöver vi diskutera hurdan lägerverksamhet vi vill ordna och vad som prioriteras, säger Kalle Kuusniemi som är chef för fostran och församlingstjänster på den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors.

– En tillräcklig mängd egna lägercenter tryggar kontinuiteten i lägerverksamheten. Etiskt, socialt och ekologiskt ansvarstagande är centralt för utveckling av lägercentren i Helsingfors, säger Anna Järvi-Oshaug som är koordinator för lägergårdarna vid samfälligheten.

Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni för Lekholmen?

– När byggnader renoveras finns det också en möjlighet att utveckla verksamheten och göra lägergården mer mångsidig. Vi borde också förlänga säsongen utöver sommarmånaderna och hitta nya samarbeten med olika aktörer, säger Kuusniemi.

Två röster om holmen

Porträtt av en kvinna vid havet.

”Familjelägret på Lekholmen erbjuder en chans att knyta nya kontakter med andra barnfamiljer i Helsingfors och en chans att påminnas om hur älskade vi alla är av Gud. Budskapet om gemenskap och kärlek behövs i en tid där många andra slags budskap tävlar om vår uppmärksamhet och vårt fokus.”

Elina Sagne-Ollikainen, deltagare på familjeläger

En ung flicka vid havet.

“På Lekis skribaläger får man känna kärlek och gemenskap som aldrig förut. Något med omständigheterna får människor att öppna sig mer än vanligt. När man kommer hem från Lekis känner man ofta en kraftig längtan tillbaka till samhörigheten, och därför är det viktigt att få samlas igen på holmen med kompisar och andra öppensinnade.”

Vilma Backa, hjälpledare