23.02. Grattis: Bjarne | Respons
Johannes församling

Johan Terho blir ny citykaplan

Johannes församling

14.12.2023, 13:06

Församlingsrådet beslutade på sitt möte 11.12 att anställa Johan Terho som citykaplan i församlingen. Ungdomsledare Gun Geisor och diakon Viivi Suonto ska under två års tid arbeta med Johannes vardagsrum, som öppnar i februari. Helge Meyn-Hellberg anställs på två år som vikarierande diakoniarbetare.

Alina Granö anställs som vikarierande ungdomsarbetsledare för ett år.