17.07. Grattis: Ossian | Respons
Johannes församling

Johannes församling öppnar vardagsrum i Mejlans

Johannes församling

14.12.2023, 13:10

Johannes församlings församlingsråd beslutade på sitt möte 11.12 att församlingen tar i bruk Tomaskyrkan i Mejlans från och med februari för att öppna ett vardagsrum där. Till att börja med kommer vardagsrummet att vara öppet på tisdagar, men efter sommaren flera dagar i veckan. Här kommer församlingen att ordna program, servera lunch, erbjuda olika former av hjälp och stöd, och även erbjuda tjänster av externa producenter, som till exempel fotvårdare och frisörer. Två personer, en diakoniarbetare och en ungdomsledare, anställs för att sköta verksamheten i vardagsrummet.

Tomaskyrkan hör för närvarande till Töölön seurakunta, men kommer troligen under 2024 att bli ett av Johannes församlings utrymmen.

Församlingsrådet fortsätter diskussionen kring hur man i framtiden ska kunna vara fysiskt närmare sina medlemmar än förut och begär utlåtanden av de finska församlingarna på området om vidare möjligheter till samarbete.