03.03. Grattis: Torbjörn | Respons
Johannes församling

Senaste nytt om Johanneskyrkans fasadrenovering

Johannes församling

28.05.2020, 09:19 /  uppdaterad 22.02.2021, 14:59
Johanneskyrkans fasad kommer renoveras i år. Det här påverkar inte möjligheten att viga sig i kyrkan, men utsidan kommer till stor del vara intäckt.
Johanneskyrkan i ett vintrigt landskap

Om allt går enligt planerna startas renoveringsarbetet i mars 2021. Hela fasaden ska renoveras, ända upp till tornen, fönster och dörrar ska målas och repareras. Arbetet görs i två omgångar. Först renoveras vänstra sidan, som vätter mot Johannesgränden, och sedan högra sidan, som vätter mot Sjömansgatan. Arbetet beräknas ta 1,5 år och renoveringen kommer kosta drygt 5 miljoner euro.

Inget hinder för vigslar och konserter

Johanneskyrkan är en populär vigsel- och konsertplats. Vigslar, konserter och annan verksamhet kan obehindrat äga rum i kyrkan även under renoveringen. Noteras bör att kyrkans fasad kommer vara intäckt.

Johanneskyrkan stod klar för över hundra år sedan, år 1891. Kyrkan är en av Helsingfors stads viktigaste landmärken och bevaras därför så gott det går. Fasaden renoveras med jämna mellanrum för att upprätthålla gott skick. Planerna för kommande renovering har gjorts i samarbete med Museiverket och Helsingfors byggnadstillsyn.

Du kan läsa mer om renoveringen (på finska) via Helsingin Uutiset.