28.09. Grattis: Leonard, Lennart | Respons
Johannes församling

Det här händer i augusti

Johannes församling

05.08.2020, 15:50 /  uppdaterad 19.08.2020, 14:14
Sensommaren är här och med den startar så småningom verksamheten. I augusti fortsätter vi med högmässor i Johanneskyrkan, orgelmusik och sommarcafé. Dessutom startar höstens barnverksamhet i slutet av augusti och vi kommer ha en sista högmässa i S:t Jacobs kyrka innan renoveringen av kyrkan tar vid.
Ett fält fyllt med solrosor

Vecka 32

Tisdag 4.8
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
kl. 13: Barnens tisdag runt om i stan. Läs mer på www.helsingforsforsamlingar.fi.
kl. 17: Five O’Clock Organ i Johanneskyrkan.

Onsdag 5.8
kl. 14–15.30: Psalmandakt & sommarcafé i S:t Jacobs kyrka. Lindström, Enlund.

Torsdag 6.7
kl. 17: After work på Helsingfors smultronställen. Ulrika Hansson, om att skriva en bok. Plats: Centrumbiblioteket Ode.

Söndag 9.8
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg, Lindström, Enlund.

Vecka 33

Tisdag 11.8
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
kl. 13: Barnens tisdag runt om i stan. Läs mer på www.helsingforsforsamlingar.fi.
kl. 17: Five O’Clock Organ i Johanneskyrkan.

Onsdag 12.8
kl. 14–15.30: Psalmandakt & sommarcafé i S:t Jacobs kyrka. Repo-Rostedt, Enlund.

Torsdag 13.8
kl. 17: After work på Helsingfors smultronställen. Parrelationsprat med familjerådgivare Anna Korkman-Lopes.

Söndag 16.8
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Lindström, Enlund.

Vecka 34

Tisdag 18.8
kl. 10–12: Babyrytmik i Hörnan tillsammans med en vuxen. Sångstund för de yngre barnen (2–8 mån) kl. 10 och för de äldre barnen (8–12 mån) kl. 11. Lek, kaffestund och gemenskap efter babyrytmiken. Anmälan till Heidi Åberg (heidi.aberg@evl.fi).
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
kl. 13.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3-åringar tillsammans med en vuxen. Anmälan till Heidi Åberg (heidi.aberg@evl.fi).
kl. 17: Five O’Clock Organ i Johanneskyrkan. Sixten Enlund.

Onsdag 19.8
kl. 14–15.30: Psalmandakt & sommarcafé i S:t Jacobs kyrka. Heikel-Nyberg, Henricson. Sista gången.

Fredag 21.8
kl. 10: Babyrytmik för de allra minsta (2–7 mån) i Hörnan tillsammans med en vuxen. Kaffestund och gemenskap efter babyrytmiken. Anmälan till Heidi Åberg, heidi.aberg@evl.fi.
kl. 11: Musiklek för 1–5-åringar i Hörnan tillsammans med en vuxen. Lek, kaffestund och gemenskap. Anmälan till Heidi Åberg (heidi.aberg@evl.fi).

Lördag 22.8
kl. 9: Korståg med start från Alaskas kyrka, Krämarbergsvägen 2, och ankomst till slutdestinationen Huskyrkan, Elistabetsgatan 29, kl. 13.45. Vandringen är 11,5 km lång och ordnas av Helsingfors ortodoxa församling. Mer information på vår hemsida. Anmälningar till marielouise.litonius@gmail.com.

Söndag 23.8
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Sista mässan i S:t Jacob innan renoveringen. Westerlund, Heikel-Nyberg, Henricson.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg, Lindström.

Vecka 35

Måndag 24.8
kl. 18 Samtalsgruppen Bibel, tro & tvivel i Hörnan. Kisa Korkman, Frände.

Tisdag 25.8
kl. 10–12: Babyrytmik i Hörnan tillsammans med en vuxen. Sångstund för de yngre barnen (2–8 mån) kl. 10 och för de äldre barnen (8–12 mån) kl. 11. Lek, kaffestund och gemenskap efter babyrytmiken. Anmälan till Heidi Åberg (heidi.aberg@evl.fi).
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
kl. 13.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3-åringar tillsammans med en vuxen. Ingen anmälan behövs. Anmälan till Heidi Åberg (heidi.aberg@evl.fi).
kl. 17: Five O’Clock Organ i Johanneskyrkan. Dag-Ulrik Almqvist, Sixten Enlund.

Fredag 28.8
kl. 10: Babyrytmik för de allra minsta (2–7 mån) i Hörnan tillsammans med en vuxen. Kaffestund och gemenskap efter babyrytmiken. Anmälan till Heidi Åberg, heidi.aberg@evl.fi.
kl. 11: .Musiklek för 1–5-åringar i Hörnan tillsammans med en vuxen. Lek, kaffestund och gemenskap. Anmälan till Heidi Åberg (heidi.aberg@evl.fi).

Söndag 30.8
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg, Lindström. Almqvist.

Vecka 36

Måndag 31.8
kl. 10: Musiklek för 0–3-åringar tillsammans med en vuxen på Heikasvägen 7, Drumsö. Ledare: Thomas Nyberg. Anmälning till Alma Nykvist (alma.nykvist@evl.fi).
kl. 16.30–18.30: Familjekväll i Hörnan, program för hela familjen. Mer info på Facebook och hemsidan. Anmälan till Heidi Åberg (heidi.aberg@evl.fi).