20.04. Grattis: Tindra, Arla | Respons
Johannes församling

Biskopsvisitation i Johannes församling 10-11. juni

19.05.2023, 09:27
Bo-Göran Åstrand

Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand förrättar visitation i Johannes församling 10-11 juni. I biskopsvisitationen deltar också prästassessor Stina Lindgård, Ritva Saario, stiftssekreterare Heidi Juslin-Sandin och notarie Linus Stråhlman.

Biskopen besöker med jämna mellanrum stiftets församlingar och förrättar biskopsvisitation. Det här är den första visitationen i Johannes församling, som bildades år 2009.

I biskopsvisitationen överlägger biskopen med församlingens anställda och förtroendevalda samt träffar församlingsmedlemmar. I överläggningarna behandlas tyngdpunkterna i församlingens verksamhet, arbetsmiljön samt förvaltningen och ekonomin. Inför biskopsvisitationen sammanställer församlingen en omvärldsanalys med information om det sammanhang som församlingen verkar i.

Biskopen predikar i högmässan i Johanneskyrkan söndagen den 11.6 kl. 10, observera tiden. Efter gudstjänsten bjuds det på kyrkkaffe i Högbergssalen, efter vilken det hålls allmän visitationsstämma där biskopen går igenom de saker som kommit fram under visitationen. Församlingsborna är välkomna att delta i söndagens evenemang.