22.09. Grattis: Mauritz, Moritz | Respons
Johannes församling

Retreat: Inre och yttre hållbarhet

Johannes församling

Kalenteri ja kellosymboli22.09.2023 - 24.09.2023 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboli

Välkommen att delta i en retreat med temat Hållbarhet – inre och yttre hållbarhet. Låt de yttre ramarna på Snoan hjälpa dig att landa i stillheten och tystnaden. Låt retreatens rytm med meditationerna, tidebönerna, vägledningarna och morgonmässorna omsluta dig som en varm famn för din kropp och själ.

Retreatledare är präst och familjerådgivare Yvonne Terlinden.

Retreaten genomförs i samarbete med Esbo svenska församling.

Avgiften för retreatveckoslutet är 90 euro för Johannes- och esbobor. (Övriga 140 euro.)

Anmälningar: Skicka ett e-postmeddelande till adressen esbosvenskaforsamling@evl.fi. Uppge vid anmälan vilken församling du hör till.

Arrangör: Esbo svenska församling och Johannes församling
Kontakt: Anna Maria Böckerman
Telefonnummer: 09 2340 7728
E-post: annamaria.bockerman@evl.fi