15.07. Grattis: Ragnhild, Ragni, Ramona, Ragna | Respons
Johannes församling

Helsingin Urkukesä | Helsingfors Orgelsommar Five O'Clock Organ: Dag-Ulrik Almqvist

Johannes församling

Kalenteri ja kellosymboli16.07.2024 klo 17:00 - 17:30 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboliJohanneskyrkan, Högbergsgatan 12, 00120 Helsingfors

Helsingin Urkukesä | Helsingfors Orgelsommar: Five O'Clock Organ

ti 16.7.2024 kl. 17, Johanneksenkirkko | Johanneskyrkan

Dag-Ulrik Almqvist, urut | orgel

Vapaa pääsy | Fritt inträde

Arrangör: Helsingin Urkukesä
Biljetter: Vapaa pääsy | Fritt inträde
Kontakt: Markku Rämö
Telefonnummer: 0503361405
E-post: markku.ramo@evl.fi