25.03. Grattis: Gunvor, Gunnevi | Respons
Johannes församling

Högmässa i Johanneskyrkan

Johannes församling

Kalenteri ja kellosymboli02.04.2023 klo 12:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboliJohanneskyrkan, Högbergsgatan 12, 00120 Helsingfors

Mässan är öppen för alla. Den firar vi i Johanneskyrkan kl. 12 på söndagen. Välkommen!

Mässan är en gudstjänst i vilken vi firar nattvard.

Kyrkkaffe i Johanneskyrkans krypta efter mässan.

Mera info om gudstjänstlivet i Johannes församling hittar du i månadsprogrammet på framsidan eller i Kyrkpressens församlingsannonsering.

Välkommen till kyrkan precis sådan som du är!

Arrangör: Johannes församling
Kontakt: Församlingens kansli
Telefonnummer: (09) 2340 7700
E-post: johannes.fors@evl.fi