15.07. Grattis: Ragnhild, Ragni, Ramona, Ragna | Respons
Johannes församling

Gudstjänst i Brunakärrs koloniträdgård

Johannes församling

Kalenteri ja kellosymboli14.07.2024 klo 15:00 - 16:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboli

Vi firar Skapelsens söndag med gudstjänst ute i det fria. Välkommen!