29.05. Grattis: Orvar, Oliver, Olivia | Respons

Johannes församling

Roströsten

Johannes församling

11.07.2019, 16:00

Till Roströsten är alla välkomna som gärna sjunger men inte litar tillräckligt på sin förmåga att hålla ton och läsa noter. Kören övar varje torsdag kl. 18.30-20.30 i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 D, andra våningen.

I Roströsten lägger man ner mycket energi på tonbildning och sångteknik, och sjunger sånger som dels lämpar sig för högmässan och dels visor och profana sånger som kan framföras i andra sammanhang.

Kören brukar t.ex ett par gånger om året besöka något äldreboende. Roströsten har gjort körresor till Tallinn och till Linköping, samt deltagit i sångfester på olika håll i Finland.

Roströsten leds av Eva Henricson.