17.07. Grattis: Ossian | Respons
Johannes församling

Centralregistret

21.05.2024, 14:41

Ämbetsbetyg

Centralregistret utställer ämbetsbetyg och uppgör släktutredningar för sina medlemmar.

Släktforskning

Centralregistret betjänar släktforskare med att göra släktutredningar

Hindersprövning

Ska ni gifta er? Be om hindersprövning här. Samtidigt kan vi utreda förutsättningarna för kyrklig vigsel.

Välkommen som medlem i kyrkan

Bli medlem i kyrkan genom att fylla i webblanketten eller besöka kyrkoherdeämbetet eller centralregistret.

Befolkningsstatistik

Centralregistret vid Helsingfors kyrkliga samfällighet uppgör statistik över förändringar i Helsingfors församlingarnas befolkningstal.

Begäran om rätt att granska uppgifterna

Med stöd av 26 § i personuppgiftslagen (523/1999) har var och en rätt att få veta vilka uppgifter som registrerats om honom/henne i ett personregister.

Begäran om rätt att granska uppgifterna kan göras med bifogade blankett. (pdf, 0.97 Mt)

Du kan granska vilka uppgifter som f o m 1.10.1999 registrerats om dig i Finlands ev.-luth. kyrkas medlemsregister. De äldre uppgifterna är baserade på Helsingfors ev.-luth. församlingars medlemsregister.

Du har rätt att utan avgift granska dina uppgifter en gång per år.

Var och en har också rätt att kräva att den registeransvarige rättar personuppgifter som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade.

Mera info (på finska)