26.02. Grattis: Ingvar, Ingvald | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

  • Valkoinen valikkosymboli, kolme vaakaviivaa päällekkäin

Träffpunkter för daglediga hösten 2019

Församlingar

20.08.2019, 17:31
Är du ledig dagtid? Församlingen erbjuder grupper och verksamhet för dig.

TRÄFFPUNKT i Högbergssalen

Program och gemenskap för daglediga i Högbergssalen. Adressen är Högbergsgatan 10 E, andra våningen. Första träffen 10.09.2019 klo 13:00 - 14:30. Flera träffar här.

DIAKONITRÄFF PÅ DRUMSÖ

Diakoniträff i S:t Jacobs kyrkas församlingssal. Gemenskap, samtal och program. Adressen är Kvarnbergsbrinken 1. Arrangör: Johannes församling. Kontakt: Karin Salenius: 050 380 0867. Första träffen den 26.09.2019 klo 14:00 - 15:30. Flera träffar här.

MÅNDAGSTRÄFF MED LUNCH

Johannes församlings måndagsträff med lunch måndagar 12.15–13.30 från 9.9 till 16.12. Före lunchen är alla välkomna på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12. Första träffen 09.09.2019 klo 12:15 - 13:30 Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E. Flera träffar här.

DAGSCAFÉ i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

Andakt, kaffe och litet program. Varannan tisdag udda veckor kl.13 Mera info om evenemanget ger Bodil Sandell, tel. 09 2340 7227 / 050 3803 925. Varmt Välkommen! Startdatum 10.9 och slutdatum 19.11.

ALLSÅNG i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

Körsång är något för alla! Sång och körgemenskap ger glädje i vardagen, oberoende om du sjungit tidigare eller inte. Allsångsstunderna är till för alla sångglada oberoende tidigare kunskap. Vi träffas varannan onsdag kl. 12.30. Första gången 18.9 och sista gången 11.12 Mera information ger Peter Hilli tfn 09- 2340 7224 / 040 8314 876.

MÅNADSLUNCH i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15

Välkommen på en god lunch i gott sällskap med samtal och andakt. Vi börjar med lunch kl. 12.30 och avslutar med andakt när vi ätit färdigt. Anmälan senast samma måndag till endera diakonissan Bodil Sandell 050 380 3925 eller Gunilla Riska 050 576 8643. Priset för lunchen är 5€,

18.9 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15

16.10 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15

18.11 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15

4.12 Jullunch i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15

SAMTALSLUNCH FÖR SENIORER

Matteus ordnar samtalslunch för seniorer med jämna mellanrum. Vi vill erbjuda trevlig samvaro och tillfälle att äta och tala tillsammans. Vi bjuder in olika talare och som håller kortpresentation på ett ämne och sedan är ordet fritt.

En mindre kostnad uppbärs för maten. Info om talarna kommer inom kort!

Anmäl helst närvaro veckan före till matteus.fors@evl.fi eller tfn 050 380 3933.

Nästa lunch hittar du här.

BIBELEFTERMIDDAG i Hagasalen, Vespervägen 12 A

Bibelstudium med Stif-Olof Fernström samt bön, sång och kaffeservering.

Tid: kl. 13

Hösten 2019:

11.9

25.9

6.11

20.11

VÄLKOMMEN!