27.01. Grattis: Folke | Respons
Hela Helsingfors

Studentprästen - kontaktuppgifter och mottagningstider

23.01.2023, 14:42
‍Studietiden är ett livsskede som kan innebära många stora förändringar. Du kanske har flyttat till en ny ort, håller på att bygga ett eget hem och skapa din egen vardag. Studietiden kan betyda nya vänner, nya rutiner, nytt sätt att studera och många nya frågor - är jag på rätt ställe? Kommer jag att få jobb? Hittar jag vänner och får jag familj? Kommer jag att orka och kommer jag att klara av? Det här är helt normala frågor men viktigt är att du inte grubblar på dem ensam!

Kyrkan har sänt ut präster till alla läroinrättningar i Helsingfors för att leva med i studenternas och personalens vardag och fest. Arbetet baserar sig på överenskommelse och öppen dialog och utformas utgående från läroinrättningens behov. Centralt i det vi gör är människomöten - i personliga samtal, i grupper och i campusens matsalar och korridorer. Vi vill jobba för att alla ska ha en trygg gemenskap att höra till och vi vill stöda den gemenskapen.

Personliga samtal

Du är välkommen att ta kontakt med oss för samtal om studiestress, vägvalsångest, relationer och ensamhet, tro och tvivel - ja allt mellan himmel och jord. Inget ämne är för litet eller stort. Studentprästerna försäkrar en trygg och kravlös plats för alla oberoende övertygelse, tillhörighet, identitet eller sexuell läggning. Präster har tystnadsplikt. Kontaktuppgifter och mottagningstider hittar du här.

Grupper och församlingsgemenskap

Studentpräster stöder den gemenskap och gruppverksamhet som finns på campusen, leder en del egna grupper samt vill vara med och bjuda in dig till helsingforsförsamlingarnas verksamhet.

Ny hemort betyder att du kanske också fått en ny hemförsamling. Har du redan hittat din? Ta gärna kontakt om du vill höra mera om gudstjänster, evenemang, grupper eller om du vill starta något eget. Du får delta i samlingar utanför den egna församlingens gränser.

Förrättningar och andakter

Studentprästerna står även till tjänst med kyrkliga förrättningar som välsignelse av hem, dop, vigsel och jordfästning. Vi kan hålla andakter och tal i samband med fester och andra samlingar.

Kontaktuppgifter och mottagningstider

Den svenskspråkiga studentprästen i Helsingfors heter Sonja Jakobsson och du når henne på telefon +358 50 3800 662 eller e-post sonja.jakobsson@evl.fi. Hon använder också instagramkontot @studentprasten.

Ta gärna kontakt!

Kontaktuppgifter till alla församlingar i Helsingfors hittar du uppe till höger under rubriken församlingar och kyrkor.