30.01. Grattis: Gunilla, Gunnel | Respons
Hela Helsingfors

Som medlem i kyrkan gör du gott

10.05.2022, 15:17
Kyrkan hjälper där nöden är allra störst. Genom att höra till kyrkan så möjliggör du arbetet, du är med och gör gott. Tacka dig själv för det!
Tre ungdomar lagar mat tillsammans. Logo på bilden: Utan dig finns inget hopp.


Under ett år ...


 • serverade Waste&Feast-restaurangerna sammalagt 22 500 matportioner tillredda på svinnmat från affärerna.
 • höll familjerådgivarna höll 10 365 klientsamtal, där man jobbade med problem i familjer och förhållanden.
 • mötte våra frivilligarbetare 1 658 unga på gatan och via sociala medier genom det uppsökande projketet Saapas.
 • hjälpte stödpunkten Mosaiikki papperslösa av 32 olika nationaliteter. Majorieteten av klineterna kom från Irak, Afghanistan och Somalia.
 • delade diakoniarbetet ut 1,2 miljoner euro åt människor med ekonomiska bekymmer.
 • delades 152 000 matkassar ut vid olika punkter för matutdelning.

Tack för ditt medlemskap!

Som medlem av kyrkan är du viktig. Du gör det möjligt för oss att hjälpa människor och att sprida hopp bland dem. Tack vare dig kan vi göra mycket gott i Helsingfors.

Kaste kotona. Pappi, kummit ja vanhemmat siunaavat lasta olohuoneessa.

Som konfirmerad medlem i kyrkan kan du ...


 • gå självständigt till nattvarden, och behöver inte vara i sällskap med en av dina föräldrar eller din konfirmandledare som hittills
 • bli fadder
 • när du fyller 18 år vara kandidat i ett kyrkligt val, och bli förtroendevald i din församling
 • när du fyller 16 kan du rösta i kyrkliga val
 • delta i hjälpledarutbildning och bli hjälpledare på konfirmandläger
 • för kyrklig vigsel krävs inte att du är konfirmerad. Kyrkans medlemmar som har deltagit i skriftskolan kan gifta sig i kyrkan.
Iloisia aikuisia. Kuva: Elina Manninen

Vad erbjuder kyrkan dig?

Församlingen står vid din sida i livets vändpunkter, vid de riktigt stora festerna och när sorgen är som allra tyngst. Kyrkan är ingen "festfabrik", men människan har alltid haft ett behov av att markera de stora stunderna livet. Då finns kyrkan och förrättningarna, dopet, konfirmationen, vigsel och begravningen, som stöd för dig. Du är fri att utforma stora delar av den själv, samtidigt som du kan stöda dig på hundratals år av tradition.

Arbetet med barn och ungdomar är en synlig del av församlingens vardag. Församlingarnar ordnar klubbar, läger, eftermiddagsverksamhet och mycket annat för både babyn och tonåringar. Stora delar av våra 15-åringar deltar också i skriftskolan och blir konfirmerade.

Kyrkan har startat upp många former av socialt arbete som exempelvis matutdelning och ekonomirådgivning. Vi hjälper och stöder i motgångar i livet. Diakoniarbetarna hjälper vid ekonomiska problem. Du kan också få olika former av samtalsstöd och korttidsterapi via församlingen.

Kyrkornas inredning, föremål och bildkonst är en väsentlig del av det finländska kulturarvet. På många orter är kyrkan den värdefullaste och mest älskade byggnaden. Samtidigt har alla invånare på en ort rätt att bli begravda på församlingens begravningsplatser.

Vi har ett brett utbud av musikverksamhet som erbjuder möjligheter för såväl nybörjare som längre hunna att exmepelvis sjunga i körer eller delta i band- och instrumentklubbar. Våra kyrkomusiker erbjuder också regelbundet högklassiga konserter som vanligen är gratis för allmänheten.

Läs mera om medlemskapet här