07.07. Grattis: Klas, Klaus | Respons
Hela Helsingfors

Södra Haga kyrka

Petrus församling

04.04.2017, 11:45
Södra Haga lilla röda träkyrka står mitt i ett vackert parkområde i hjärtat av Södra Haga. Huset som ursprungligen byggdes för andra ändamål togs i bruk för gudstjänster 1917 och invigdes till kyrka 1942.

‍Södra Haga kyrka byggdes ursprungligen som sammanträdeslokal för finskspråkiga i Haga, Suomalaisuuden pirtti. Även den första finskspråkiga folkskolan verkade i byggnaden under 1908–1928. Från och med grundandet av församlingen 1917 började man hålla gudstjänster i byggnaden. Redan 1908 fick byggnaden en kyrksal. Efter att församlingen köpte Suomalaisuuden pirtti renoverades den enligt ritningar av arkitekt Albert Nyberg och invigdes till bönehus 1928. Klockstapeln som också ritades av Albert Nyberg blev klar 1932.

Arkitekt Toivo Paatela planerade grundrenoveringen, varefter byggnaden invigdes till kyrka 1942. Huset utvidgades med en södra flygel, den gamla församlingssalen, som var i bruk fram till hösten 1994. Den nuvarande aktivitetskyrkans förändringar planerades av arkitekten Mirja Castrén. Den invigdes i början av 1975. Även byråarkitekten Esko Marjanen och arkitekten Bey Heng deltog i inredningsarbetena och färgplaneringen.

Tilläggsbyggnaden ritades av arkitekten Kaisa Vepsäläinen och den invigdes 1988. Samtidigt fick svenskspråkiga Lukas församling egna utrymmen. Pastorskansliet flyttade in i den gamla församlingssalen 1994.

Ursprungligen var kyrkan endast tänkt för tillfälligt bruk. På 1920-talet skulle en kyrka byggas i Hoplax, på norra sidan av järnvägen, enligt ritningar av arkitekten Eliel Saarinen. På grund av brist på pengar lät man bli att bygga kyrkan. Bilden på en kyrka på församlingens sigill erinrar om planen. På sigillet finns en bibelvers ur Första Kungaboken: "Pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule, mitä palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee." (Låt dina ögon dag och natt vara öppna och vända mot detta hus – den plats varom du har sagt 'Mitt namn skall vara där'. Hör den bön som din tjänare ber, vänd mot denna plats.)

Ännu på 1960-talet hade man planer på att bygga en ny kyrka i stället för den tillfälliga, men då planerna inte förverkligades renoverades den gamla byggnaden så att den skulle passa för församlingens bruk.

Träkyrkan är byggd i ett skepp. Dess innertak är tredelat. Konstnären Olli Miettinen målade altartavlan Kristus år 1963. Den placerades i kyrkan 1975. Den gamla altartavlan som nu hängts på sidoväggen är en kopia av Peter Paul Rubens målning Keihäänpisto (Spjutsticket) från 1626. Församlingen fick tavlan i donation av konsthandlaren Leonard Bäcksbacka. I kyrkan finns träskulpturen Kruunattu Kristus (Den krönte Kristus) av skulptören Eeva Ryynänen och reliefen Virtaa (Strömma) av bildkonstnären Auli Korhonen. Kyrkotextilerna är designade av textilkonstnären Raija Rastas. I kyrksalen finns också en liten ikon.

Orgeln tillverkades 1962 av danska Marcussen. Den har 18 register. Klockstapelns tre klockor är stämda i durtreklangen a, ciss och e. Hoplax kyrka används av Haagan seurakunta.

FIRA I KYRKAN

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kyrksalen finns 200 platser. I församlingssalen i bakre delen av kyrksalen finns 66 bordsplatser. Kök och en servis för cirka hundra personer finns till festarrangörens förfogande. I kökets utrustning ingår även blomvaser och ljusstakar.