15.07. Grattis: Ragnhild, Ragni, Ramona, Ragna | Respons
Hela Helsingfors

Pilgrimsvandra i Helsingforsregionen

15.05.2023, 15:51
I Helsingfors finns ett flertal korta pilgrimsleder som du kan vandra när det passar dig bäst. Materialet är framtaget på finska men är helt eller delvis översatt. En del leder finns fortfarande endast på finska.
Keltainen nuoli joka osoittaa vasemmalle

Att göra en pilgrimsvandring innebär att man bryter upp från vardagen, det vana och trygga och ger sig ut på vandring. Då sätts både kroppen och själen i rörelse.

En pilgrim skiljer sig från en vanlig turist genom att resan kombineras med andlighet. Alla vandrare idag har ändå inte religiösa motiv. Många vandrar för att söka stillhet, en del för att få en resa med motion och andra för att njuta av naturen och historiska platser.

Ladda ner vandringen via appen Citynomadi eller låna ett häfte med karta och texter vid startpunkten:

  • Nybondas: 1,3 km i havsmiljö. Start vid parkeringen intill Ratauddens naturskyddsområde i Östra Helsingfors. Läs mera (på finska)
  • Fölisön: 3 km med startplats vid brofästet. Läs mera (på finska)
  • Svartholmen: 1,5 km, vandringen riktar sig också till barn och finns översatt till svenska. Läs mera (på finska)
  • Noux: 2,3 km i Noux nationalpark. Startpunkt vid Finlands naturcentrum Haltia, Nouxvägen 84 i Esbo. Mer info

Ladda ner applikationen Citynomadi och skriv in ”pyhiinvaellus helsinki” i sökfältet.

Under en pilgrimsvandring kan man vandra ensam eller i grupp. En traditionell pilgrimsvandring startar från en kyrka eller annan betydelsefull plats och avslutas antingen vid samma plats, eller vid en annan plats. Under vägens gång stannar man upp på en eller flera s.k. stationer eller hållplatser. På dessa kan det finnas något för eftertanke eller en uppgift att utföra. Under en del pilgrimsvandringar i grupp vandrar man mellan stationerna i tystnad.

Det går också bra att ordna pilgrimsvandringar för barn. I t.ex. Johannes församling har man ordnat pilgrimsvandringar för småbarnsfamiljer. Rutten går runt den kyrkobyggnad där en av musiklekgrupperna samlas, har tre stationer och avslutas med en kort gudstjänst i kyrkan. Efter gudstjänsten har alla samlats för att äta något gott i församlingssalen.

Pilgrimsvandring för barnfamiljer: 25.5 kl 10 utanför S:t Jacobs kyrka

Vi förundras tillsammans över naturen medan vi vandrar runt kyrkbyggnaden, stannar upp ett par gånger på vägen och avslutar vandringen med en kort, småbarnsvänlig gudstjänst och servering.

Adress: Kvarnbergsbrinken 1. Mera info ger församlingspastor Maria Repo-Rostedt i Johannes församling: 050 577 3995 / maria.repo-rostedt(at)evl.fi.

Mera info:

Pyhiinvaellus Helsinki

Pilgrim Finland

Pilgrimsvandra över Åland till Franciskusfesten 2023 på Kökar

S:t Olofs sjöled

Pilgrimscentrum i Åbo domkyrka