26.02. Grattis: Ingvar, Ingvald | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

  • Valkoinen valikkosymboli, kolme vaakaviivaa päällekkäin

Mission

Matteus församling

27.09.2016, 12:24

Missionen har alltid hört till kyrkans grundläggande uppgifter. Redan innan kyrkan föddes på pingstdagen gav Jesus sina lärjungar följande vision:

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 28:18-20)

Vår kyrka och vår församling finns tack vare att det funnits personer som tagit Jesu ord på allvar och fört det kristna budskapet till vårt land. Idag är det vår uppgift att på olika sätt föra det vidare till dem som ännu inte hört det, både i vårt eget land och ute i världen.

Nepal

Sedan 2015 har Matteus församling på förslag av Finska Missionssällskapet ett missionsavtal enligt vilket man har frångått att stöda specifika missionärer. I stället har församlingen gått in för att stöda Nepal som missionsfält. Valet av Nepal var naturligt för Matteus, dels för att de tidigare avtalsmissionärerna och församlingsmedlemmarna Maria och Ben Westerling har arbetat där, dels för att Nepal som missionsfält skapar förutsättningar att arbeta på en mycket bred bas. Kyrkan i Nepal är en av världens snabbast växande kyrkor.

Tua och Torsten Sandell

Matteus har därtill ett avtal med Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f. (SLEF) om att stöda deras utsända Tua och Torsten Sandell som verkar i Främre Asien.

Fadderbarn

Församlingens kyrkokör har fadderbarn i Nepal.

Utöver det ekonomiska understödet är förbönen för missionen oersättlig. Våra avtalsmissionärer och alla de som på olika håll i världen arbetar för att förverkliga den missionsvision Jesus gett oss behöver våra förböner. Låt oss därför tillsammans bära fram dem inför Gud och be om hans välsignelse, beskydd och ledning!