22.11. Grattis: Cecilia | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Körer för alla åldrar och tonlägen

Församlingar

13.08.2019, 12:01
Församlingarna i Helsingfors erbjuder ett flertal körer för såväl ung som gammal. De flesta inleder terminen i september men det går vanligen bra att hoppa på också senare under året. Ta frimodigt kontakt om du har frågor och kom gärna och testa ifall du inte är helt säker vilken kör som passar just dig! Håll också ögonen öppna efter våra projektkörer som gör kortare insatser under terminen!

Barnkörer

Petrus barnkör: Kom med och sjung och ha roligt tillsammans! Alla är välkomna ed oberoende tidigare kunskap. Onsdagar kl. 15-16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första övning 11.9. Körledare: Peter Hilli.

S:t Jacobs barnkör: Barnkören övar varje tisdag kl 15–15.45 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal, Kvarnbergsbrinken 1 på Drumsö. Barnkören leds av Eva Henricson. Första övningen är tisdag 3.9 kl. 15–16. Läs mera här.

Matteus barnkör övar i skolorna på Matteus församlings område i Östra Helsingfors. För mera information kontakta Emma Gustafsson 050 4917360 / emma.gustafsson@evl.fi och se Matteus hemsida.

Matteus församlings popkör för barn i årskurserna 4–7 fortsätter under höstterminen. För mera information kontakta Emma Gustafsson 050 4917360 / emma.gustafsson@evl.fi och se Matteus hemsida.

Kyrkokörer

S:t Jacobskören: En blandad kör som består av ett tjugotal sångare. Vi övar i regel varje tisdag kl. 18.30–20.30 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal, Kvarnbergsbrinken 1 på Drumsö, och medverkar 3–4 gånger per termin i högmässan i S:t Jacob eller i Johanneskyrkan. Utöver det deltar vi gärna i större evenemang tillsammans med andra körer både i församlingen och på annat håll. I maj 2020 deltar kören i kyrkomusikfesten i Åbo. Kören leds av Eva Henricson. Första övningen är 10.9 kl. 18.30–20.30. Läs mera här.

Matteus kyrkokör: Kören är både en musikalisk och en andlig gemenskap. Vi övar in sånger och psalmer, och medverkar i församlingens gudstjänster. Välkommen med!‍ Du får gärna ha lite erfarenhet av körsång, men det är inte ett krav. Vi övar på tisdagskvällar i Matteuskyrkan i Östra centrum, Åbohusvägen 3, kl 18.30-20.30. Mera information via kantor Niels Burgmann via niels.burgmann@evl.fi eller (09) 2340 7326. Läs mera.

aTSo är en blandkör på svenska i Helsingfors. Övar varannan onsdag kl. 18-20 på Högbergsgatan 10. Dirigent: Nils Lundberg. aTSo-kören tar gärna emot nya glada sångare från och med onsdagen den 4.9. Läs mera här.

Kör för alla - körer med låg tröskel

VårTon - F‍ör Dig som är dagledig och kanske lite ovanare att sjunga i kör finns VårTon. ‍Vi övar onsdagar kl. 15.45-16.30 i Matteuskyrkan i Östra centrum, Åbohusvägen 3. Vi gör röst - och andningsövningar samt sjunger enstämmigt. Välkommen med! Mera information via kantor Niels Burgmann via niels.burgmann@evl.fi eller (09) 2340 7326.

Roströsten: Till Roströsten är alla välkomna som gärna sjunger men inte litar tillräckligt på sin förmåga att hålla ton och läsa noter. Kören övar varje torsdag kl. 18.30–20.30 i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 D, andra våningen. I Roströsten lägger man ner mycket energi på tonbildning och sångteknik, och sjunger sånger som dels lämpar sig för högmässan och dels visor och profana sånger som kan framföras i andra sammanhang. Roströsten leds av Eva Henricson. Första övningen är 5.9 kl. 18.30–20.30.

Passionärerna är Johannes församlings seniorkör som repeterar torsdagar kl. 10.30–12 i Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97. Efter övningen kan koristerna äta lunch i matsalen till subventionerat pris. Kören ordnar middagar och resor, sjunger i gudstjänster och vid allsångstillfällen och stöder församlingens missionsprojekt med årliga projekt. Kören leds av Anne Hätönen (höstterminen 2019) och Anna Maria Böckerman. Första övningen är 12.9 kl. 10.30–12. Läs mera här.

Ensembler

Petrus vokalensemble: För dig som sjungit i kör tidigare. Kören träffas varannan onsdagar kl. 18.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första övningen är 11.9. Körledare: Peter Hilli

Tomas vokalensemble är inriktad på liturgisk körmusik från olika tidsepoker, allt från 1500-talet fram till 2000-talet. Ensemblen består av omkring 12 sångare och sjunger regelbundet i Johannes församlings gudstjänster, oftast i Johanneskyrkan men några gånger i året även i Gamla kyrkan och Berghälls kyrka. Vi välkomnar nya sångare med god notläsningsförmåga och möjlighet att öva på egen hand hemma. Ledare är Dag-Ulrik Almqvist, 050 380 1874 / dag-ulrik.almqvist(at)evl.fi. Första övningen är torsdag 5.9 kl. 19–20.45.

Lovsång

Lovsångsgruppen: En kör för alla. Lovsångsgruppen medverkar under Förbön och tack-kvällarna. Vi träffas kl.18-19 varannan tisdag (jämna veckor) i Munkshöjdens kyrka, Tegelstigen 6. Första kvällen är 17.9 och sista 10.12. Mera info: Peter Hilli

Allsång

Allsångsstunderna är till för alla sångglada oberoende tidigare kunskap. Vi träffas varannan onsdag kl. 12.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första gången 18.9 och sista gången 11.12. Körsång är något för alla! Sång och körgemenskap ger glädje i vardagen, oberoende om du sjungit tidigare eller inte. Mera information ger Peter Hilli tfn 09- 2340 7224 / 040 8314 876