19.09. Grattis: Torborg | Respons
Hela Helsingfors

Körer för alla åldrar och tonlägen

Församlingar

06.08.2020, 12:57
Församlingarna i Helsingfors erbjuder ett flertal körer för såväl ung som gammal. De flesta inleder terminen i september men det går vanligen bra att hoppa på också senare under året. Ta frimodigt kontakt om du har frågor och kom gärna och testa ifall du inte är helt säker vilken kör som passar just dig! Håll också ögonen öppna efter våra projektkörer som gör kortare insatser under terminen!
Nuoret aikuiset laulavat ja soittavat yhdessä pianon ääressä

Barnkörer

Petrus barnkör: Kom med och sjung och ha roligt tillsammans! Alla är välkomna ed oberoende tidigare kunskap. Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Körledare: Peter Hilli.

S:t Jacobs barnkör: Barnkören leds av Eva Henricson. Läs mera här.

Matteus barnkör övar i skolorna på Matteus församlings område i Östra Helsingfors. För mera information kontakta Daniela Strömsholm, 050-5967769, daniela.stromsholm@evl.fi och se Matteus hemsida.

Matteus församlings popkör för barn i årskurserna 4–7 fortsätter under höstterminen. För mera information kontakta Daniela Strömsholm, 050-5967769, daniela.stromsholm@evl.fi och se Matteus hemsida.

Kyrkokörer

S:t Jacobskören: En blandad kör som består av ett tjugotal sångare. Vi övar i regel varje tisdag och medverkar 3–4 gånger per termin i högmässan. Utöver det deltar vi gärna i större evenemang tillsammans med andra körer både i församlingen och på annat håll. Kören leds av Eva Henricson. Läs mera här.

Matteus kyrkokör: Kören är både en musikalisk och en andlig gemenskap. Vi övar in sånger och psalmer, och medverkar i församlingens gudstjänster. Välkommen med!‍ Du får gärna ha lite erfarenhet av körsång, men det är inte ett krav. Vi övar på tisdagskvällar i Matteuskyrkan i Östra centrum, Åbohusvägen 3, kl 18.30-20.30. Mera information via kantor Niels Burgmann via niels.burgmann@evl.fi eller (09) 2340 7326. Läs mera.

aTSo är en blandkör på svenska i Helsingfors. Övar varannan onsdag kl. 18-20 på Högbergsgatan 10. Dirigent: Nils Lundberg. aTSo-kören tar gärna emot nya glada sångare. Läs mera här.

Furahakören: Från och med hösten 2020 kommer Furahakören att börja samarbeta med Johannes församling. Dirigenter är Fiona Chow och Anna Maria Böckerman. Kören har medlemmar i hela Borgå stift och är inriktad på mission. Det betyder att vi sjunger sånger från hela världen. Vi övar varannan lördag i hörnan kl 10-14. Nya och återvändande sångare är välkomna med! Kören passar alla åldrar och vi kommer att ha lekmöjligheter för barn (ifall de inte orkar delta i sjungandet hela tiden). Vi äter också en lätt lunch tillsammans under övningen.

På grund av coronaepidemin startar vi terminen lite senare än vanligt, och ändringar kan bli aktuella ifall läget förändras. Här är de planerade övningsdatumen:

26 september

10 oktober

24 oktober

7 november

21 november

5 december

Till detta kommer en till två uppträdanden. Alla är hjärtligt välkomna med i vår glada skara!

Projektkör: Voice-kören

under hösten 2020 i samarbete med Helsingfors svenska församlingar. Ledare Daniela Strömsholm och Niels Burgmann. Konserter i november.

Kör för alla - körer med låg tröskel

VårTon - F‍ör Dig som är dagledig och kanske lite ovanare att sjunga i kör finns VårTon. ‍Vi övar onsdagar kl. 15.45-16.30 i Matteuskyrkan i Östra centrum, Åbohusvägen 3. Vi gör röst - och andningsövningar samt sjunger enstämmigt. Välkommen med! Mera information via kantor Niels Burgmann via niels.burgmann@evl.fi eller (09) 2340 7326.

Roströsten: Till Roströsten är alla välkomna som gärna sjunger men inte litar tillräckligt på sin förmåga att hålla ton och läsa noter. Kören övar varje torsdag kl. 18.30–20.30 i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 D, andra våningen. I Roströsten lägger man ner mycket energi på tonbildning och sångteknik, och sjunger sånger som dels lämpar sig för högmässan och dels visor och profana sånger som kan framföras i andra sammanhang. Roströsten leds av Eva Henricson.

Passionärerna är Johannes församlings seniorkör som repeterar torsdagar kl. 10.30–12 i Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97. Efter övningen kan koristerna äta lunch i matsalen till subventionerat pris. Kören ordnar middagar och resor, sjunger i gudstjänster och vid allsångstillfällen och stöder församlingens missionsprojekt med årliga projekt. Kören leds av Anna Maria Böckerman. Läs mera här.

Ensembler

Petrus vokalensemble: För dig som sjungit i kör tidigare. Kören träffas varannan onsdagar kl. 18.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Körledare: Peter Hilli

Tomas vokalensemble är inriktad på liturgisk körmusik från olika tidsepoker, allt från 1500-talet fram till 2000-talet. Ensemblen består av omkring 12 sångare och sjunger regelbundet i Johannes församlings gudstjänster, oftast i Johanneskyrkan men några gånger i året även i Gamla kyrkan och Berghälls kyrka. Vi välkomnar nya sångare med god notläsningsförmåga och möjlighet att öva på egen hand hemma. Ledare är Dag-Ulrik Almqvist, 050 380 1874 / dag-ulrik.almqvist(at)evl.fi.

Lovsång

Lovsångsgruppen: En kör för alla. Lovsångsgruppen medverkar under Förbön och tack-kvällarna. Vi träffas kl.18-19 varannan tisdag (jämna veckor) i Munkshöjdens kyrka, Tegelstigen 6. Mera info: Peter Hilli

Allsång

Allsångsstunderna är till för alla sångglada oberoende tidigare kunskap. Vi träffas varannan onsdag kl. 12.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Körsång är något för alla! Sång och körgemenskap ger glädje i vardagen, oberoende om du sjungit tidigare eller inte. Mera information ger Peter Hilli tfn 09- 2340 7224 / 040 8314 876

Vi följer med aktuella uppdateringar och anvisningar gällande smittspridningen av coronavisruset. Just nu rekommenderar kyrkans ledning att körer inte samlas för övningar alls. Körernas startdatum för terminen beror således på hur situationen ser ut i medlet av augusti. Följ med info här på hemsidan eller via våra sociala medier.