17.10. Grattis: Saga | Respons
Hela Helsingfors

Ignatius andliga övningar - vad är det?

14.03.2020, 08:35
För att bättre kunna hantera stressen på jobbet fick min dotter och hennes kolleger gå på en kurs i mindfulness. Jag kände igen mycket av det hon berättade. Det liknade Ignatius andliga övningar, men med en mycket väsentlig skillnad.
jalat laiturilla, kynttilä

Idag är det många som söker efter mera andlighet och en större närvaro i sitt liv, t.ex. genom yoga, mindfulness eller meditation. Nu har också andliga övningar börjat dyka upp i vår lutherska kyrka. Kristna andliga övningar är inget nytt, utan bygger på en tradition som fanns redan i den tidiga kyrkan. Ignatius av Loyola sammanställde den tradition som fanns före honom och skapade vad man idag kunde kalla en pedagogisk modell för de andliga övningarna. Men vad är skillnaden mellan t.ex. mindfulness och Ignatius andliga övningar?

Skillnaden handlar om Gud. Gud finns inte med i mindfulness, utan allt hänger på dig själv. Du ska hitta kraften, ron och visheten i dig själv. I Ignatius andliga övningar strävar man efter att bli medveten om Guds närvaro. Man riktar sin uppmärksamhet inåt för att finna Gud. Ignatius andliga övningar har inte heller ett egenvärde i sig, utan genom dem strävar man efter att bli mer medveten om Guds vilja och att kunna leva efter den. Riktningen går alltså inåt för att sedan nå ut. Föresatsen är att alla mina avsikter, förehavanden och handlingar helt och hållet skulle inriktas på att lovprisa och tjäna Gud.

I Ignatius andliga övningar strävar man efter att bli medveten om Guds närvaro. Man riktar sin uppmärksamhet inåt för att finna Gud.

Många av de andliga övningarna handlar om att bli mera lyhörd och uppmärksam. Uppmärksam på både dig själv och din omgivning. Lyhörd för det som händer inne i dig själv och runt omkring dig. Dessutom får man dyka in i Bibelns texter för att få en större insikt i vad de säger oss idag - just här och nu. Tanken är att bli mera öppen och mera medveten om Guds kärlek för att så småningom kunna se Gud i allt. Men de andliga övningarna är ingen "quick fix" - något man avklarar på en vecka eller så - utan en process som räcker livet ut.

Ignatius och jesuitorden som han grundade har ett skamfilat rykte i vår lutherska tradition, men kanske tiden nu är inne att ta till sig det goda Ignatius lämnade efter sig? Han föddes 1491 i Azpeitia i Spanien och dog 1556 i Rom. Han föddes in i en adelsfamilj och växte upp med riddaridealet. År 1521 tjänstgjorde han som officer och i en strid blev han träffad av en kanonkula. Hans ben skadades och han blev sängliggande i flera månader. Under sin konvalescens läste han en bok med helgonberättelser. Han dagdrömde också mycket. Ömsom drömde han om vilka bragder han skulle göra som riddare och hur han skulle vinna en ung kvinnas hjärta. Ömsom drömde han om att göra helgonbragder. Han märkte att han efter dagdrömmarna om riddarlivet kände han sig tom och illa till mods, medan han efter dagdrömmarna om helgonbragderna kände sig väl till mods. Det här blev början på en ny livsinriktning för Ignatius och ledde till att han flera år senare skapade sin modell för de andliga övningarna. Med dem ville han hjälpa mänskor att hitta sitt kall, med andra ord hitta sin plats och sin uppgift i livet.

Den pedagogiska modell Ignatius skapade är en trettiodagars tyst retreat med personlig vägledning. På Ignatius tid stod det stora livsvalet mellan att leva ett världsligt liv eller gå i kloster. Trettiodagarsövningarna skulle hjälpa mänskor att göra det valet. Idag ställs få inför just det valet, men också vi kan behöva få en större förståelse för Guds vilja i våra liv.

Ännu idag finns det möjlighet att gå hela trettiodagarsretreaten i ett kör, men det är vanligare att gå den så att den är uppdelad på tre tiodagarsretreater. Ett annat alternativ är att göra övningarna i vardagen, så att man träffar en vägledare t.ex. varannan vecka och gör övningarna däremellan mitt i vardagslivet.

Man kan också gå kortare retreater eller få andlig vägledning i vardagen, utan att ha som mål att göra hela trettiodagarsprogrammet.

Det som fascinerar mig mest med Ignatius andliga övningar är den stora tilliten till Jesus som medvandrare och den heliga Andens varsamma ledning. Vägledaren finns med som stöd, men det som händer med den som vägleds är helt i Guds händer.

Det som fascinerar mig mest med Ignatius andliga övningar är den stora tilliten till Jesus som medvandrare och den heliga Andens varsamma ledning.

Du har kraften, ron och visheten inom dig själv, säger mindfulnessledaren. Ja, svarar jag, inom dig kan du hitta den kraft och ro Gud ger dig och hans heliga Ande viskar kärlekens och visheten ord i ditt hjärta.

Blev du intresserad? Här får du exempel på några andliga övningar du kan prova på. De tre första publicerades på kyrkans instagramkonto under fastan med hashtagen #ekofasta.

1. Gå på en promenad, t.ex. på väg till eller från jobbet. Om du inte tänker gå ut idag: titta ut genom ett fönster. Vad ser du? Vad händer? Vad hör du? Känner du dofter? Hur känns luften mot kinderna? Väcker det något hos dig, kanske känslor eller minnen? Är Gud närvarande för dig?

2. Den här andliga övningen kallas examen. Ta en stund på kvällen, t.ex. då du borstar tänderna, att fundera över din dag. Påminn dig först om att Guds kärleksfulla närvaro. Vad har hänt idag? Vad kan du tacka för? Vilka känslor har det väckt? Vad längtar du efter? Har Gud varit med i något av det? Examen är en central del av de andliga övningarna. Ignatius ansåg att man skall göra den minst en gång om dagen. Avsluta gärna examen med att ge över hela dagen, allt som har hänt, alla känslor och all din längtan till Gud och be honom ta hand om alltsammans. Om du vill kan du skriva upp det du kan tacka för, dina känslor o.s.v. och ha en ”examensdagbok”. Det kan vara intressant att läsa den efter en tid och se vad som återkommer.

3. Denna övning handlar om att bli medveten om hur du använder dina ögon eller egentligen hur du använder ditt seende. Vad lägger du märke till? På vem eller vad ser du? Märker du idag något du inte tidigare har sett? Det här kan du göra längs med hela dagen på de olika ställen där du rör dig. Om du tittar på TV under dagen eller kvällen kan du fundera på hur mycket tid du använder på det och varför? Om du vill prova igen på att göra examen på kvällen, så utvärdera samtidigt hur det kändes att göra den här övningen och vad du har lärt dig om ditt seende.

4. Läs Mark. 5:1-20 långsamt. Begrunda den beskrivning Markus ger av mannen som var besatt av en oren ande. Anteckna kort någon personlig erfarenhet du kommer att tänka på medan du läser texten. Föreställ dig sedan att du står på branten tillsammans med Jesus och för varje svin som rusar utför branten ner i sjön, hör du Jesus säga: ”Där far din dysterhet, där far din ilska, där far din bitterhet” o.s.v.

Nuori

Jag hoppas att den här lilla smakbiten av Ignatius andliga övningar gav dig inspiration att fortsätta, kanske med ignatianska andliga övningar eller med att på något annat sätt utforska din plats och uppgift i skapelsen. På retreatgården Snoan ordnas det retreater med personlig andlig vägledning i den ignatianska traditionen. Om du inte hittar en retreat på Snoan som passar din tidtabell, kan du kolla föreningen Kompass hemsida. Där hittar du retreater som ordnas i Sverige och Norge.

Ifall du vill läsa mera om de andliga övningarna eller Ignatius, finns en kommenterad lista på litteratur och länkar nedan.

Text: Maria Repo-Rostedt, Församlingspastor, Johannes församling

Litteratur & länkar

Andliga övningar:

Guy Jonquière S.J: 35 andliga övningar enligt Ignatius av Loyola – trettiofem dagar för att öva sig för att finna Gud i allt

· andliga övningar för nybörjare

Gerard W. Hughes: Den gömda skatten – att upptäcka livet under ytan

· de andliga övningarna i enlighet med Ignatius modell

Ignatius av Loyola: Andliga övningar och tio brev

· en bok för vägledare, presentationen av de andliga övningarna kan kännas främmande, men de tio breven kan vara intressant läsning

Pray-as-you-go: www.pray-as-you-go.org (finns också som en app att ladd ner)

· sex korta andakter för varje vecka samt bl.a. vägledning för examen, skapad av jesuiterna på Irland (på engelska)

Ignatius & jesuiterna:

Ignatius av Loyola: Pilgrimens berättelse

· Ignatius självbiografi

James Martin: Söka och finna Gud i allt – en ignatiansk vägledning till det verkliga livet

· en introduktion av det jesuitiska tänket idag

Retreater Retreatgården Snoan: snoan.fi

Föreningen Kompass: www.foreningenkompass.se