07.05. Grattis: Tua | Respons
Hela Helsingfors

Hindersprövning

07.01.2021, 13:46
Med prövningen förvissar man sig om att det inte finns lagliga hinder för vigsel. Sådana hinder kan vara nära släktskap, ett äktenskap som är i kraft eller att en person är minderårig. Då ni begär hindersprövning skriver ni under en försäkran att det inte föreligger hinder för äktenskap.
Kuvassa mustepullo ja sulkakynä ruskealla taustalla.

De förlovade ska tillsammans fylla i "Begäran av hindersprövning" blanketten som ni hittar HÄR.

Ni kan välja ett av följande alternativ:

1) Genom bankkods identifiering. De förlovade måste fylla i var sin del av hindersprövningsbegäran.

2) Genom att skriva ut blanketten på nätet. Om blanketten fylls i hemma bör två vittnen vara närvarande för att begäran om hindersprövning skall vara giltig.

3) Genom att tillsammans besöka centralregistret vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. Här behöver bägge kunna visa identitetshandlingar.

Begäran om hindersprövning bör lämnas in senast tio dagar innan vigseln, men kan med fördel göras i god tid eftersom den är i kraft i fyra månader.