24.01. Grattis: Jarl | Respons
Hela Helsingfors

Begravning

30.10.2018, 17:25
Kontakta Helsingfors kyrkliga samfällighets gravtjänst om du vill börja ordna jordfästningen redan innan begravningstillstånd beviljats.
Hautakynttilöitä rivissä

Via samfällighetens gravtjänst kan du reservera begravningskapell, tid för jordfästning och kremering samt gravplats på samfällighetens begravningsplatser. Dessutom kan du beställa avgiftsbelagd skötsel av graven. De anhöriga sköter begravningsarrangemangen men ingen behöver göra detta helt på egen hand. Man kan vända sig till församlingen eller en begravningsbyrå för att få råd och hjälp.

Begravningsbyrån säljer kistor och urnor och sköter transporten av den avlidna. Med dem kan du komma överens om många andra praktiska åtgärder som hänför sig till jordfästningen och begravningen. Också kistdekorationen kan man beställa via begravningsbyrån eller direkt av en blomsterhandel. Gravstenen kan man beställa av ett stenhuggeri eller via begravningsbyrån. Dessa tjänster är avgiftsbelagda.

Alla har rätt att bli begravda i sin hemkommun och på en begravningsplats som upprätthålls av den egna församlingen. Man kan ändå inte reservera gravplats i förväg. Helsingfors kyrkliga samfällighets begravningsplatser är allmänna begravningsplatser och här har alla som vid sitt frånfälle varit mantalsskrivna i Helsingfors rätt till en gravplats.

Om dödsfallet inte införts i befolkningsdatasystemet måste gravtjänsten före begravningen få ett av läkare utfärdat begravningstillstånd. Läkaren som fastställt att personen avlidit utfärdat dödsattesten och ger begravningstillstånd åt den person som sköter begravningsarrangemangen.

Anvisningar

Helsingfors kyrkliga samfällighets begravningsplatser är Sandudd, Furumo, Brändö, Malm, Månsas och Östersundom samt kolumbariet i Berghälls kyrka. Dessutom finns det ett gravområde för konfessionslösa på Furumo.

Frågor och svar om begravning


Mera om gravtjänst i Helsingfors (på finska)