18.07. Grattis: Fredrik, Fred, Fredrika | Respons
Hela Helsingfors

Församlingssalen i Petruskyrkan

09.09.2019, 13:48
Församlingssalen i Petruskyrkan ligger i direkt anslutning till kyrksalen. Salarna kan skiljas åt genom en flyttbar mellanvägg.
Fullsatt församlingssal

Det finns 130 platser. I församlingssalen finns 80 bordsplatser.

Kök samt mat- och kaffeservis för 80 personer finns till festarrangörens förfogande.