02.03. Grattis: Fanny | Respons
Hela Helsingfors

Församlingsfördelningen i Helsingfors

30.01.2019, 11:35
kallio_kartta

I Helsingfors finns det 17 finskspråkiga och 3 svenskspråkiga evangelisk-lutherska församlingar. Du hör till den församling på vars område du är bosatt.

Helsinfors svenska församlingar:

Här kan du kontrollera till vilken församling du hör.

Du kan också fråga om saken vid Helsingforsförsamlingarnas centralregister, tel. 09 2340 5000 eller 09 2340 5001, vardagar kl. 9.00–15.00.

Johannes församling omfattar södra och centrala Helsingfors.

Matteus församling omfattar östra Helsingfors.

Petrus församling omfattar västra och norra Helsingfors.