22.09. Grattis: Mauritz, Moritz | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Gravrätt

29.10.2018, 15:47
För nya gravar gäller att gravrättstiden är 25 år. Om gravsättningen sker i en gammal grav förlängs gravrätten i samband med begravningen så att den uppgår till 25 år räknat från den senaste begravningen.

Förlängning av gravrätten kan beställas hos gravtjänsten eller på begravningsplatsens kontor.

Gravrätten är i kraft i 25 år. Innehavaren äger alltså inte graven utan det är fråga om ett slags arrendeavtal som de anhöriga om de vill kan förlänga då det ursprungliga avtalet löper ut. Aska som förvaras i kolumbariet under Berghälls kyrka förvaras i urnan i 25 år varefter askan strös ut i klippgraven under kyrkan. Det finns exakta bestämmelser om vem som får begravas i vilken grav. Huvudregeln är att rätten endast gäller medlemmar av samma släkt. Exakta bestämmelser har gjorts upp för att undvika onödiga gravtvister.

De nya gravarna beviljas alltid för 25 år. I samband med följande begravning i graven förlängs tiden vid behov så att gravrätten igen omfattar 25 år. Priset fastställs enligt gällande taxa.

Gravrätten kan också förlängas med 1-25 år utan begravning. Priset fastställs enligt gällande taxa. Vi meddelar då ca ett år återstår av gravrättstiden

• genom att fästa ett meddelande vid graven

• med en annons i de största dagstidningarna

• i Kyrkpressen samt Kirkko ja Kaupunki

• per brev till den som är angiven som kontaktperson