22.06. Grattis: Paula, Paulina, Lina | Respons
Hela Helsingfors

Dopet: Steg för steg

27.04.2021, 16:30
Har det blivit dags för dop i familjen? Grattis! Vi ser fram emot att få vara med och hälsa er lilla skatt välkommen hit till världen.

Boka tid och plats

Börja med att kontakta din församlings kansli för att boka tid och plats eller fyll i er information på vår kontaktblankett så hör vi av oss till er! Barn får gärna döpas inom tre månader efter födseln, men även senare går bra.

Kontaktuppgifter till församlingarnas kanslier:

Johannes församling: Pastorskansliet (09) 2340 7700 / johannes.fors@evl.fi. Se öppethållningstider på hemsidan

Matteus församling: Pastorskansliet (09) 2340 7300 / matteus.fors@evl.fi. Se öppethållningstider på hemsidan

Petrus församling: Pastorskansliet 09-2340 7100 / petrus.fors@evl.fi. Se öppethållningstider på hemsidan

Till vilken församling hör jag?

En pappa håller sitt nyfödda barn intill sig.

‍Dopsamtal: Prata igenom på förhand

När ni kontaktar församlingen kommer ni också överens om vem som ska döpa barnet, vem som är er familjs doppräst. En tid innan dopet träffas ni med prästen för att förbereda er tillsammans. Träffen kallas för dopsamtal och den kan ta plats i församlingen eller hemma hos er om ni så önskar.

På dopsamtalet pratar man om dopets innebörd och om vad som ska hända i dopgudstjänsten. Kanske har ni önskemål om någon psalm eller sång i samband med dopet, kanske vill ni att någon läser ett bibelord eller en dikt. Ni får också gärna meddela vem ni valt som fadder till barnet. Läs mer om dopsamtal här

Faddrarna

En fadder, gudfar eller gudmor, är en person som tar på sig uppgiften som dopvittne. Faddrarnas uppgift är att stötta barnet i den kristna tron och att vara ett vuxet föredöme. Det räcker med en fadder men den personen ska vara döpt, konfirmerad och medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Det finns ingen juridisk innebörd i att vara fadder, som fadder har man alltså inget särskilt ansvar gentemot sitt fadderbarn. Man kan ha flera än två faddrar. Det finns ingen övre gräns. Läs mera om fadderskap här

Dopdagen - en fin stund för alla

Att döpa sitt barn behöver inte betyda en stor fest och mängder av stress veckorna före. Ett dop behöver inte heller innehålla en perfekt tårta, nya kläder och ett spikat program. Festen kan se ut precis som du vill. Huvudsaken är att det blir en stund som känns bra för alla. Mest är dopet en gåva och en känsla av att vi tillhör något större.‍

Församlingen ställer vid behov avgiftsfritt församlingssalen till förfogande för ett eventuellt dopkaffe för sina medlemmar. Vi har också en dopkolt som får lånas.

Dopbevis

Vid gudstjänsten får den som döps ett dopbevis, dopljus och dopljusstake som påminnelse om dopet. Faddrarna får ett fadderbrev. En tid efter dopet läser prästen upp barnets namn vid en gudstjänst.

Föräldrarna får en delvis färdigt ifylld blankett "Anmälan om uppgifter om barnet" från magistraten gällande den nyfödda. Blanketten, med uppgifter om bl. a. registrering av barnet, kompletteras med uppgifter om förnamn, faddrar och uppgiften om barnets modersmål. I samband med barndopet ser prästen till att barnets uppgifter sänds vidare för registrering till magistraten.

Om dopet sker senare än två månader efter födseln skall blanketten skickas in till magistraten innan dopet. Magistraten vill ha namnuppgifter inom två månader efter födseln för befolkningsdatasystemet så den lilla får sitt FPA-kort.

Vi svarar gärna på frågor om det är något du undrar över!

Vanliga frågor om dopet