14.08. Grattis: Svea | Respons
Hela Helsingfors

Allhelgona 2020 i huvudstadsregionen

29.10.2020, 07:47
En väg på en kyrkogård. Det lyser ljus på gravarna.

Tänd ett ljus för den du saknar

Grankulla kyrka lördag kl. 12

Under allhelgonadagens mässa läser vi upp namnen på de församlingsmedlemmar som avlidit under året och tänder ett ljus för var och en av dem. Kyrkkaffe i övre salen. Lö 31.10 kl. 12. Graziakören medverkar. Läs mera

Esbo domkyrka lördag kl. 12.15

Namnen på de församlingsmedlemmar som avlidit och jordfästs sedan senaste alla helgons dag läses upp och ljus tänds. Antalet deltagare är begränsat till 150. Lördag 31.10. kl. 12.15. Allhelgonacafé i församlingsgården, Kyrkstranden 2 (OBS platsen!) kl. 11–18. Esbo svenska församlings präster och diakoner är på plats för samtal kl. 13–18. Läs mera

Helsinge kyrka S:t Lars kl. 16

Parentationsandakt, gudstjänst till de dödas minne, på alla helgons dag lördag den 31.10 kl. 16 i Helsinge kyrka S:t Lars, Kyrkov. 45. Stilla musik från och med kl. 15, A. Ekberg, orgel, Heidi Åberg, violin. Läs mera

Tempelplatsens kyrka lördag kl. 16

Vi läser upp namnen på de medlemmar i Johannes församling som avlidit under året och tänder ett ljus för var och en av dem, lördag 31.10 kl. 16 i Tempelplatsen kyrka, Luthergatan 3, Helsingfors. Medverkande: Johan Terho och församlingens kantorer.‍

Petruskyrkan lördag kl. 16

Parentationsgudstjänst där vi tänder ett ljus till minne av de medlemmar av Petrus församling som dött under det senaste året. Servering. Lördag 31 oktober kl. 16, Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors.

Matteuskyrkan lördag kl. 18

Ljusandakt (parentation) till de avlidnas minne ordnas i Matteuskyrkan på Alla helgons dag lördagen 31.10 kl. 18. Alla anhöriga till de församlingsmedlemmar som dött under året bjuds in till en minnesgudstjänst där man läser upp namnen på de döda och tänder ljus för dem. Åbohusvägen 3, Helsingfors.

Direktsänd andakt med ljuständning på Facebook

I en andakt på Facebook tänder vi ljus för de nära och kära du vill minnas. Vi sänder andakten direkt som video på allhelgonadagen, lördag 31.10 klockan 16-17. Läs mera

En lång rad av tunna böneljus mot en mörk bakgrund / Senni Valtonen

Andakter

Nallegudstjänst i Johanneskyrkan

En gudstjänst för barnen med predikan, bön, sång och rörelse. Ta med din nalle! Fredag 30.10 kl. 10 i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12, Helsingfors. Medverkande: Repo-Rostedt.

Den tomma famnens andakt

Tvåspråkig andakt för dig som känner sorg och saknad efter ett barn som du har mist eller som du aldrig fått i din famn. Kvällen fortsätter med en testund i förrättningskapellet med kantorerna Anna-Liisa Haunio och Eeva-Liisa Malmgren samt prästerna Heidi Jäntti och Pirkko Nurminen. Varmt välkommen! Esbo domkyrka sö. 1.11 kl. 18.

Kynttilät, lyhdyt / Ett hav av lyktor

‍Musik

Musik för oroliga själar

En stund för vila, meditation och lugn inför allhelgonahelgen. Medverkande: Åsa Dalkarl-Gustavsson, flöjt och diktläsning, Jacintha Damström, sång och fysisk teater, samt Johan von Schantz, piano. Andakt: Heidi Jäntti, Nina Kronlund, orgel. Fritt inträde. Kollekt för Kyrkans Utlandshjälp. Esbo domkyrka fredag 30.10 kl. 19.

Evensong i Johanneskyrkan

Aftonsång i anglikansk tradition på Alla själars dag. Medverkande: Mikael Busck-Nielsen, Johannes kantori. Söndag 1.11 kl. 18 i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12, Helsingfors.

Två värmeljus med etiketter står på en yta som är täckt med löv.

"Vi närmar oss alla helgons dag. För mig är det en viktig högtid. Jag tror att vi behöver allhelgona. Jag tror att dagens människor har gjort sorg och död för svårt. Att helst gömmer undan död och sorg. Även om sorg och död tyvärr är det mest självklara och naturliga som finns. Några av de få saker varje människa här på jorden möter.‍"

Sandra Holmgård, bloggare

Texter och tankar om sorg på HBL-bloggen Andetag: Läs mera