09.08. Grattis: Eira, Natalie | Respons
Alphyddans kyrka

Alphyddans kyrka

04.04.2017, 15:06
Alphyddans kyrka finns i ett tätt bebott område intill Borgbackens nöjespark. Det mångsidiga församlingscentret blev klart 1957. I kyrkan hålls regelbundet gudstjänster även på estniska och ungerska.

‍I enlighet med den efterkrigstida kyrkliga arbetssynen hette Alphyddans kyrka ursprungligen Arbetscentralen för församlingsarbetet på Kotkagatan. Arkitekterna Keijo Ström och Olavi Tuomisto planerade byggnaden som blev klar 1957. Mitt i byggnaden finns en skyddad innergård.

I synnerhet under den första tiden var det svårt att uppfatta att byggnaden var en kyrka. I sin bok Viertotietä itään ja länteen (Längs Chaussén till öst och väst) berättar Kaija Hackzell att förbipasserande kunde tro att kyrkan var en biograf eller frågade personalen i pastorskansliet om byggnaden var Neumans korvfabrik, som också låg vid Kotkagatan.

I kyrkobyggnaden finns förutom kyrksalen en församlingssal som vid behov kan anslutas till kyrksalen genom att sänka ner en 18 ton tung skiljevägg i betong. I församlingscentret ingår även ett förrättningskapell, pastorskansli och skriftskolsal samt mångsidiga idrotts- och hobbyutrymmen. I anslutning till kyrkobyggnaden finns även åtta bostadslägenheter.

Meningen "Juoskoon täällä elävän veden virta sielujen virvoitukseksi" (Låt livets vatten strömma här till själarnas förströelse) finns inmurad i kyrkans grundsten. I kapellets vestibul finns Veikko Vienojas stora verk Kristus arkisen aherruksen keskellä (Kristus mitt i vardagsslitet). I församlingssalen finns konstnären Juhani Linnovaaras verk Ristinkukka (Korsblomman) och i församlingssalens foajé finns målningen Pääsiäisaamu (Påskmorgonen) av Alphyddans framlidne kantor Matti Kostia. De massiva kyrksilvren är tillverkade av akademikern Bertel Gardberg och textilerna av Hilkka Vuorinen och Eila Annikki Vesimaa.

Vid entrén möts kyrkobesökaren av orden "Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla" (Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med fröjderop) (Ps. 100:3). Tegelreliefen på kyrkans altarvägg symboliserar korset som står på berget Golgata och den tomma graven vid dess fot. På altarväggen finns även tre ikoner som symboler för Jesu födelse, död och uppståndelse. På altaret finns gåvor från vänförsamlingarna. Altarduken är från Csepels församling i Ungern och tallriken för nattvardsbrödet är från Bácsfalu församling i Rumänien.

Det finns tre kyrkklockor och samtliga har en devis ingjuten: "Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa" (Ära vare Gud i höjden), "Kaikki maa kumartakoon Sinua" (Alla länder skall tillbe dig) och "Herra antaa sanoman" (Herren låter höra sitt ord). Klockorna spelar sju olika melodier. Kyrkans orgel med 26 register är byggd 1958 av Kangasala orgelfabrik. Orgelns mekaniska, elektrisk-pneumatiska konstruktion är unik i Finland.

Från och med 2011 hör Alphyddans kyrka till Kallion seurakunta. Vid samma tidpunkt avslutades grundrenoveringen av kyrkan.