03.12. Onneksi olkoon: Meri, Vellamo | Palaute
Koko Helsinki

Tärkeää tietoa

Mikäli sukututkimusta varten pyydetään tietoja elävästä henkilöstä, tulee tutkimuksen tekijän toimittaa tietosuojaseloste keskusrekisteriin sähköpostiosoitteeseen sukututkimus.helsinki(at)evl.fi tai postitse osoitteeseen Keskusrekisteri, Kolmas Linja 22 B, 00531 Helsinki.

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle tietosuoja-asetuksessa annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia

Tilaa sukuselvitys sukututkimusta varten

*Ilmoita sukunimi
*Ilmoita etunimi
*Ilmoita henkilötunnus tai syntymäaika
*Ilmoita syntymäkotikunta
*Valitse vähintään yksi todistukseen merkittävä tieto

Jos kysymyksessä on tietomäärältään laaja sukuselvitys, tilaaja voi rajata etukäteen tutkimukseen kaytettävän ajan.

Pyydämme teitä sitoutumaan voimassa oleviin maksuihin ja korvauksiin sukuselvityksen laatimisesta.

Tilaajan tiedot

*Ilmoita tilaajan suku- ja etunumi
*Ilmoita tilaajan lähiosoite
*Ilmoita tilaajan postinumero
*Ilmoita tilaajan postitoimipaikka
*
 

Sukututkimustarkoituksiin käytettäviä virkatodistuksia on mahdollista tilata myös asioimalla paikan päällä:

Helsingin seurakuntien keskusrekisteri, Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki.

Sukututkimustilauksia ei vastaanoteta puhelimitse.

Sukututkimuksia varten laadittavia sukuselvityksiä tehdään keskusrekisterissä henkilöresurssien sallimissa rajoissa, tästä johtuen niiden toimitusaika vaihtelee.