25.02. Onneksi olkoon: Tuija, Tuire | Palaute | På svenska | In English

S:t Jacobs kyrka

Johannes vecka 9-10

22.02.2019, 11:40 /  päivitetty 04.03.2019, 08:50

Må 25.2

kl. 15: Musiklek för 2–3-åringar tillsammans med en vuxen. Högbergsgatan 10, gatunivå. Rahnasto. Anmälan till helena.hollmerus@evl.fi eller tfn. 050 4010 390.

Ti 26.2

kl. 10–12: Babyrytmik, lek och servering i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Sångstund för barn ca 8–12 månader kl. 10, för ca 2–8 månader kl. 11. Servering. Åberg.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med Aino-Maria Ollikainen.

kl. 13-14.30: Träffpunkt. Susanne Ringell besöker oss och berättar om sitt författarskap, Högbergssalen, Högbergsgatan 10.

kl. 13.30–14.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3-åringar, Tavastvägen 125. Rahnasto.

On 27.2

kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Gehlin, Böckerman.

To 28.2

kl. 10–11.30: Musiklek för 0–3-åringar i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1. Nyberg.

kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs församlingssal. Salenius.

kl.16 Förbönsgrupp i kryptan. Heikel-Nyberg.

kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan.

Fr 1.3

kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn över 1 år. Åberg. 

kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12.

Sö 3.3 Fastlagssöndagen

kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Terho, Henricson. S:t Jacobskören. Kyrkkaffe.

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Gehlin, Almqvist, Enlund, Tomas vokalensemble. Kyrkkaffe.

Må 4.3

kl. 15: Musiklek för 2–3-åringar tillsammans med en vuxen. Högbergsgatan 10, gatunivån. Rahnasto.

kl. 18–20: Samtalsgruppen “Bibel, tro och tvivel”. Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Dagens gäst: Henrik Andersén. Korkman, Frände.

Ti 5.3

kl. 10–12: Babyrytmik, lek och servering i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Sångstund för barn ca 8–12 månader kl. 10, för ca 2–8 månader kl. 11. Servering. Åberg.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med Agnes Goerke.

kl. 13.30–14.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3-åringar, Tavastvägen 125. Rahnasto.

On 6.3

kl. 18: Askonsdagsmässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Gehlin, Almqvist.

To 7.3

kl. 10–11.30: Musiklek för 0–3-åringar i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1. Nyberg.

kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacob. Frände.

kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan.

Fr 8.3 

kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn över 1 år.

kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergssalen, Högbergsgatan 10 D. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12. 

kl. 18: Korsvägen i Johanneskyrkan. Lindström.

Sö 10.3 Första söndagen i fastan

kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Heikel-Nyberg, Henricson. Kyrkkaffe. 

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Terho, Enlund. Kyrkkaffe. 

Middagsbön i Johanneskyrkan vardagar kl. 12.