Tallinnan tuomiokirkkoseurakunta – Talinna Piiskoplik Toomkugudus

Tallinnan tuomiokirkkoseurakunta ei ole suurin seurakunta naapurimaamme pääkaupungissa, mutta sillä on sijaintinsa ja historiansa vuoksi erityinen asema Viron seurakuntien joukossa. Tallinnan tuomiokirkko on Viron arkkipiispan kirkko ja sen yhteydessä toimii arkkipiispan lisäksi Viron kirkon keskushallinto.

Tuomiokirkko, joka on koko nimeltään Pyhän Marian piispallinen tuomiokirkko, sijaitsee Tallinnan vanhan kaupungin korkeimmalla kohdalla Toompean mäellä aivan Viron parlamentin läheisyydessä.

Tuomiokirkon pappina on vuodesta 2010 lähtien toiminut Urmas Viilma. Tuomiorovasti nimikettä ei käytetä Virossa, vaikka hänen tehtäviinsä kuuluu myös osallistuminen arkkipiispan kanslian toimintaan. Papin lisäksi seurakunnan palveluksessa on kymmenkunta muuta työntekijää, kesän turistisesongin aikana tuntuvasti enemmänkin. Turisteja kirkossa käy vuosittain noin 150.000, mikä on merkittävä tulonlähde seurakunnalle.

Tallinnan tuomiokirkon kuorossa laulaa parikymmentä laulajaa ja seurakunnan musiikkitarjonta on muutenkin vireää. Rippikouluja järjestetään tarpeen mukaan. Viime vuosina ryhmiä on ollut kolme tai neljä. Rippikoululaiset ovat pääasiassa aikuisia ja suurinta osaa heistä ei ole aiemmin kastettu. He ovat siis ihmisiä, jotka haluavat liittyä seurakunnan jäseniksi.

Kerran kuukaudessa kokoontuu virkeä eläkeläisryhmä, jolla on merkittävä rooli seurakunnan vapaaehtoistyössä. Muiden muassa Viron itsenäistymisen ajan vaikuttaja ja silloinen arkkipiispa Kunon Pajula osallistuu edelleen seurakunnan toimintaan sekä vapaaehtoisena eläkeläisenä että apupappina.

Uusimpana hankkeena seurakunta on herättänyt henkiin yli 700 vuotta toimineen, mutta vuonna 1939 lakkautetun katedraalikoulun. Koulun toiminta alkoi uudestaan syksyllä 2011 yhdestä 25 oppilaan ryhmästä, jossa oli 15 tyttöä ja 10 poikaa. Luokkatilat on saatu metodistikirkon omistamasta kiinteistöstä aivan raatihuoneen torin läheisyydestä.

Ystävyysseurakuntasuhde Tallinnan tuomiokirkkoseurakuntaan solmittiin vuonna 1990, Viron itsenäistymisen aikaan. Pitkäaikainen Suomen ystävä, lvar-Jaak Salumäe, joka toimi Tuomiokirkon pappina 1990–2010, oli keskeinen vaikuttaja suhteen syntymiselle ja ylläpitämiselle. Suhteiden läheisyydestä kertonee sekin, että hänen tyttärensä Ene Salumäe toimi 1990-luvulla Helsingin tuomiokirkossa urkurina.

Varsinkin alkuaikoina ystävyyssuhde painottui taloudellisen tuen antamiseen. Viron valtiolliset olot olivat epävakaa. Kaikki tuki ja myötätunto koettiin arvokkaaksi. Olojen normalisoituminen on siirtänyt suhteiden hoitoa enemmän henkiselle ja hengelliselle puolelle, kuten pyhä- ja rippikoulutyöhön. Pyrkimyksenä on myös ollut luoda kontakteja seurakunnan kaikkiin ikäryhmiin lapsista eläkeläisiin.

Kahden vuosikymmen aikana Tallinnaan on tehty useita seurakunta-, kuoro- ja saarnavierailuja. Tuomiokirkon korjaustöitä ja apupapin paikkaamista on avustettu rahallisesti.

Lue lisää: Talinna Piiskoplik Toomkugudus

Tallinnan tuomiokirkossa vietetään messua joka sunnuntai kello 11. Jos olet sunnuntaina Tallinnassa, ota messuvierailu ohjelmaasi ja kerro ovella terveiset Helsingistä!

-------------

Tallinnan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Arho Tuhkru asetettiin virkaansa huhtikuussa 2015 Tallinnan tuomiokirkossa (Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus).