Vihkiminen

Kirkkohäiden perusedellytyksenä on että sekä morsian että sulhanen ovat rippikoulun käyneitä evankelisluterilaisen seurakunnan jäseniä. Jos kihlakumppani ei kuulu luterilaiseen kirkkoon, pari voidaan vihkiä kirkollisesti, mikäli hän on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen (esim. adventisti, anglikaani, babtisti, helluntalainen, katolilainen, metodisti, ortodoksi tai Vapaakirkon jäsen).

Kirkkovihkimisen ei tarvitse oli iso tilaisuus. Riittää kun parin ja papin lisäksi paikalla on kaksi todistajaa. Pappi tulee myös suorittamaan vihkimisen haluamaanne tilaan tai paikkaan vaikkapa kotiin.

Siviilivihkimisessä solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti. Siunaamista edeltää tapaaminen, jossa pappi keskustelee parin kanssa toimituksen sisällöstä. Siunaamistoimituksen kulku on melko lailla samanlainen kuin kirkollisen vihkitoimituksen.

Vihkipaikka ja sen varaaminen

Vihkiminen voidaan suorittaa kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan alueella sijaitsevat Helsingin suosituimmat vihkikirkot: Helsingin tuomiokirkko, Mikael Agricolan kirkko, Suomenlinnan kirkko ja Vanha kirkko sekä Johanneksenkirkko, jonka hallinnasta vastaa nykyisin Johannes församling.

Tuomiokirkkoseurakunnassa vihkivarauksia hoitaa tilavaraussihteeri, puh. 09 2340 6111. Nyt vihkiaikoja voi varata vuoden 2018 lauantaipäiville. Arkipäiville vihkiaikoja voi varata puhelimitse vihkivuotta edeltävän vuoden toukokuun alusta lähtien. Sunnuntaisin kirkoissamme ei järjestetä vihkimisiä.

Vihkipappi

Pappi ottaa yhteyttä vihkipariin noin kaksi viikkoa ennen vihkitoimitusta, jolloin sovitaan aika vihkikeskustelulle. Siinä käydään läpi vihkimisen sisällön ja avioliiton merkityksen lisäksi vihkimiseen liittyvät käytännön asiat. Papin voi pyytää myös hääjuhlaan.

Pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Sipoo ja Vantaa) seurakuntien kesken on sovittu siitä, että vihkivä pappi tulee aina joko morsiamen tai sulhasen - useimmiten morsiamen - kotiseurakunnasta eikä siitä kirkosta, missä vihkiminen tapahtuu. Omaan kotiseurakuntaan kannattaakin olla yhteydessä papin varaamiseksi mahdollisimman pian kirkon varaamisen jälkeen.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat vihkiparit vihkii pyydettäessä joku Tuomiokirkkoseurakunnan papeista.

Papin kanssa voidaan sopia vihkiharjoitus kirkkoon. Kirkkoon voi tutustua suntioden opastuksella kirkkojen aukioloaikoina.

Jonkin muun kristillisen uskontokunnan kuin evankelisluterilaisen kirkon edustaja voi toimittaa vihkimisen tai avioliiton siunauksen kirkoissamme ainoastaan kirkkoherran luvalla. Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus osoitetaan kirkkoherralle.

Vihkitilaisuuden musiikki

Vihkikirkon kanttori soittaa musiikin kirkoissa järjestettävissä vihkimisissä. Vihkimisessä soittavan kanttorin yhteystietoja voi kysyä varaussihteeriltä. Kanttoriin otetaan yhteyttä puhelimitse ja sovitaan häämarsseista ja mahdollisista muista musiikkiesityksistä. Kanttori vastaa tilaisuuden musiikista eli hän tekee lopullisen päätöksen siitä, millaisia musiikkikappaleita soitetaan. Vihkitilaisuuksien musiikki on aina ns. elävää musiikkia. Tilaisuudessa ei ole mahdollista soittaa musiikkia tallenteilta.

Häämusiikki Soi läpi vuoden Tuomiokirkkoseurakunnan kirkoissa ja nyt myös YouTubessa , jossa voit kuunnella tutuimpia häämarsseja eri kirkkojemme uruilla soitettuina.

Jos morsian kuuluu ruotsinkieliseen seurakuntaan, kanttori tulee alueella toimivasta ruotsinkielisestä seurakunnasta (Johannes församling p. 09 2340 7700).

Jos kirkkoherralta on saatu lupa, että jonkin muun kristillisen uskontokunnan kuin evankelisluterilaisen kirkon edustaja toimittaa vihkimisen, Tuomiokirkkoseurakunta ei järjestä vihkimiseen kanttoria. Vihkiparin pitää itse järjestää kanttori paikalle.

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinta kestää seitsemän päivää ja se on voimassa neljä kuukautta. Sitä voidaan hakea aikaisintaan 4 kuukautta ennen vihkimistä. Avioliiton esteiden tutkinta hoidetaan oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Tuleva vihkipari täyttää aina lomakkeen "Pyyntö avioliiton esteiden tutkintaa varten sekä vakuutus ja ilmoitus avioliiton esteiden tutkintaa varten", jotka saa kirkkoherranvirastosta tai jotka voit ladata sen tältä sivulta. Lomake täytetään kirkkoherranvirastossa tai sen voi myös lähettää täytettynä postitse kirkkoherranvirastoon. Jos postitat lomakkeen, muista pyytää siihen kahden todistajan allekirjoitukset.

Suomessa solmittavaa avioliittoa varten ulkomaalainen kihlakumppanin pitää laittaa pyyntölomakkeen liitteeksi kopio passista (yli 18 vuoden ikä), todistuksen siviilisäädystään (naimaton, eronnut, leski) sekä Apostille-vahvistuksen em. todistukselle. Apostillen saa usein julkista notaaria vastaavalta viranomaiselta. Kirkollista vihkimistä varten tarvitaan lisäksi todistus kristilliseen kirkko- tai uskontokuntaan kuulumisesta.

Esteettömyystodistuksen voi hakea seitsemän päivän jälkeen kirkkoherranvirastosta tai se voidaan lähettää kihlaparille postitse tai jos vihkipappi tulee siitä seurakunnasta, jossa avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan, voit pyytää toimittamaan todistuksen suoraan vihkivälle pastorille (laita rasti kohtaan "Pyydetään säilyttämään avioliiton esteiden tutkijalla vihkimistä varten").

Esteettömyystodistus tulee aina toimittaa vihkivälle papille viimeistään vihkitoimituksen yhteydessä.

Lisätietoja saa väestörekisterisihteeriltä, p. 09 2340 6100.

Kuulutus kirkossa

Solmittavan avioliiton puolesta voidaan lukea esirukous sunnuntain jumalanpalveluksessa. Näistä ns. kuulutuksista sovitaan erikseen kirkkoherranviraston kanssa tai sähköpostitse tai vaikkapa avioliiton esteiden tutkintalomakkeen mukaan liitetyllä kirjeellä. Kuulutukset voidaan lukea kihlaparin toivomana sunnuntaipäivänä ennen vihkimistä ja kuulutusten lukeminen voi tapahtua useammassa kuin yhdessä kirkossa. Kirkon ei välttämättä tarvitse olla oman seurakunnan kirkko. Haluttu kuulutuspäivä ja -paikka on hyvä ilmoittaa kirkkoherranvirastoon viimeistään viikkoa ennen kyseistä päivää.

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 10 Tuomiokirkossa ja Vanhassa kirkossa, klo 12 Mikael Agricolan kirkossa ja Ruoholahden kappelissa klo 12 sekä Suomenlinnan kirkossa kuun ensimmäisenä sunnuntaina klo 14.

Käytännön järjestelyt kirkossa

Suntiot opastavat kaikissa käytännön järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä vihkikirkkosi suntioon.

Vihkimisen jälkeen

Vihkimisen yhteydessä pappi täyttää esteettömyystodistuksen ja toimittaa tämän vihki-ilmoituksen vihkimisen jälkeen kirkkoherranvirastoon. Vihkiminen rekisteröidään väestötietoihin tämän ilmoituksen perusteella ja vihkimisen pitäisi näkyä henkilötiedoissa viimeistään viikon kuluttua vihkimisestä. Mahdolliset sukunimen muutokset rekisteröidään väestörekisteriin samassa yhteydessä vihkimisen kanssa. Sukunimen muutokset näkyvät henkilötiedoissa viimeistään viikon kuluttua vihkimisestä. Uuden ajokortin ja passin tai muiden poliisin myöntämien henkilökorttien hankkimista varten ei tarvita virkatodistusta nimenmuutoksesta. Jotkut virastot ja pankit saattavat vaatia todistuksen muuttuneesta nimestä tietojen kirjaamista varten. Todistuksesta käy uusi ajokortti tai passi, mikäli sen on ehtinyt jo hankkia. Muussa tapauksessa nimenmutos todistetaan virkatodistuksella.

Virkatodistuksia saa Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekisteristä. Virkatodistuksen voi tilata joko puhelimitse numerosta 09 2340 5000, netin kautta tai käymällä paikan päällä keskusrekisterissä, Kolmas linja 22 B.

Ulkomailla ulkomaan viranomaisen edessä solmittu avioliitto tulee rekisteröidä Suomessa. Rekisteröiminen tapahtuu maistraatissa ja sen hoitaa aviopari itse.