14.08. Onneksi olkoon: Onerva, Kanerva | Palaute
Roihuvuoren seurakunta

Seurakuntaneuvosto hyväksyi päivitetyt sopimukset koskien lähetystyötä

Roihuvuoren seurakunta

15.12.2021, 16:46 /  päivitetty 21.12.2021, 12:32
Tummansinisellä taustalla teksti

Roihuvuoren seurakunnalla on lähetystyön sopimuksia Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kanssa. Lisäksi monet seurakuntalaiset tukevat seurakunnan jäsenten Anu ja Petteri Mannermaan työtä Pietarissa. Seurakuntaneuvosto käsitteli edellisen kerran lähetystyön sopimuksia 5.6.2019, ja nyt oli aika katsoa tilannetta uudelleen.

Roihuvuoren seurakuntaneuvosto päätti 14. joulukuuta 2021 pidetyssä kokouksessaan:

 1. solmia uuden nimikkosopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa 1.1.2022 alkaen koskien Kristiina ja Kai Ojalan työtä Etiopiassa. Arkkitehti Kristiina Ojala työskentelee Etiopian maatoimiston päällikkönä Itäisen ja eteläisen Afrikan työalueella. Teologian maisteri Kai Ojala toimii teologian opettajana Itäisen ja eteläisen Afrikan työalueella. Tällä hetkellä molemmat työskentelevät vielä kotimaasta käsin.
 2. solmia uuden tukisopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa 1.1.2022 alkaen koskien Senegalin luterilaisen kirkon yhteydessä olevaa hanketta Resilience and Livelihood Programme / Selviytymiskyvyn ja toimeentulon kehittäminen. Näin Roihuvuoren seurakunnan tuki Senegalin suuntaan säilyy, vaikka nimikkolähetit ovat lähteneet.
  Yhteistyössä Senegalin luterilaisen kirkon kanssa toteutettavassa hankkeessa hyötyy Foundiougnen yhteisö, muun muassa pääsy makean veden äärelle helpottuu ja omavaraisuus kasvaa. Hanke tähtää myös yhdenvertaisuuden parantamiseen ottamalla huomioon erityisesti naiset ja vammaiset (esim. pääsy terveydenhuollon piiriin, kirjaaminen väestörekisteriin, osallistuminen päätöksentekoon, oikeus maahan, naisten paremmat mahdollisuudet edetä johtajiksi).
 3. solmia uuden tukisopimuksen Evankelisen Lähetysyhdistyksen (ELY) kanssa Petteri Mannermaan työn tukemiseksi 1.1.2022 alkaen. Tuki koostuu vapaaehtoisista lahjoituksista, ei talousarviomäärärahoista.
  Roihuvuoren seurakunnan jäsenet Petteri ja Anu Mannermaa toimivat kirkollisessa työssä Venäjällä. Anu työskentelee Wycliffe Raamatunkääntäjien työyhteydessä Raamatun kääntämiseksi pienelle evenkin kielelle. Petteri toimii Pyhän Marian seurakunnan pappina Pietarissa ja kohtaa paljon myös kaupunkiin tulleita maahanmuuttajia. Hän saa kannatuksensa ELY: n kautta. Mannermaat asuvat Pietarissa, mutta toivovat myöhemmin pääsevänsä työhön Siperiaan.
  Käytännössä tuki Petterin työlle on myös tukea Anun työlle. Monet seurakuntalaisemme kuuluvat jo heidän kannattajapiiriinsä, mutta Mannermaat eivät tähän asti ole olleet Roihuvuoren seurakunnan nimikkolähettejä.‍
 4. päivittää Medialähetys Sanansaattajien kanssa solmittua Intian medialähetystyön tukemista koskevaa sopimusta 1.1.2022 alkaen niin, että vuosittaista tukisummaa nostetaan.
 5. lopettaa Suomen Lähetysseuran kanssa solmitut Laura ja Jukka Kääriäistä (Taiwan) sekä Hannele Tulkki-Williamsia ja Folkers Williamsia (Senegal) koskevat nimikkosopimukset 31.12.2021. Molemmat lähettipariskunnat ovat palanneet Suomeen eivätkä jatka enää työtään kohdemaissa.