15.01. Onneksi olkoon: Solja | Palaute
Roihuvuoren seurakunta

Seurakunnan uudet lähetit suuntaavat Senegaliin

Roihuvuoren seurakunta

29.07.2019, 16:36
Roihuvuoren seurakunnan uudet nimikkolähetit Hannele Tulkki ja Folkers Williams ovat kansainvälinen pariskunta, joita yhdistää rakkaus luontoon ja intohimo merkityksellisiin seikkailuihin. Molemmat ovat työskennelleet eri puolilla maailmaa, kuten Etelä-Afrikassa, joka on myös Folkersin kotimaa. Tule tapaamaan paria 21.8. klo 18 iltamessuun Roihuvuoren kirkkoon, jonka jälkeen klo 18.30 vietetään yhteistä Senegal-iltaa.

Senegal on yksi Afrikan vakaimpia maita, jossa demokratialla on vankka sija yhteiskunnassa. Maa kuitenkin kärsii ilmasto- ja ympäristöhaasteista, kuten kuivuudesta ja maan suolaantumisesta, nousevasta merenpinnan korkeudesta sekä ruokaturvan heikentymisestä. Lisäksi Senegalissa on suuri haaste lukutaidon kanssa – vain noin 40 prosenttia väestöstä osaa lukea.

Maan väestöstä 94 prosenttia lukeutuu muslimeiksi, kun taas Senegalin luterilaisella kirkolla on selkeä vähemmistöasema yhteiskunnassa. Uskontodialogilla on suuri merkitys rauhanomaisen yhteiselon takaamiseksi. Samalla se toimii mallina muulle länsi-Afrikalle ja koko mantereelle.

Hannele toimii Senegalissa alueellisen kirkollisen työn koordinaattorina. Hän vastaa siitä, että toteutettava työ on linjassa Suomen Lähetysseuran strategian ja toimintaperiaatteiden kanssa. Hän osallistuu alueen kokonaisvaltaisen yhteistyön suunnitteluun ja kehittämiseen. Samalla hän ylläpitää jo olemassa olevia sekä kartoittaa uusia kumppanuussuhteita.

Folkers puolestaan työskentelee kestävän kehityksen parissa keskittyen esimerkiksi paikallisen kumppanin johtajuuden vahvistamiseen.

Hannele ja Folkers kokevat vahvaa innostusta ja kutsumusta toimia rauhanomaisemman yhteiskunnan ja kehityksen edistämiseksi siellä, missä heidän kykyjään eniten tarvitaan. Ihmislähtöisyyteen ja lähimmäisenrakkauteen nojaavan arvomaailman jakava pariskunta uskoo voivansa palvella parhaiten yhteisöjen parissa ruohonjuuritasolla. Tärkeää heille on nähdä muutos maailmassa ja laittaa kortensa kekoon yhteisen hyvän edistämiseksi. Nelson Mandelan ajatus on heille tärkeä:

Asiat näyttävät aina mahdottomilta, kunnes ne on tehty.