10.08. Onneksi olkoon: Lauri, Lasse, Lassi | Palaute
Roihuvuoren seurakunta

Mitä lähetystyö on?

Roihuvuoren seurakunta

01.08.2019, 15:02
Lähetystyö on pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Työtä tehdään yhteiskunnan heikoimpien hyväksi yhdessä paikallisten kansalaisjärjestöjen ja paikallisen kirkon kanssa esimerkiksi tekemällä näkyväksi vääristyneitä valtarakenteita. Lähetystyö on todistusta Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta.

‍Roihuvuoren seurakunnan nimikkolähetit on lähetetty työhönsä Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseuran ulkomaisen työn tavoitteena on vahvistaa toivoa. Se tarkoittaa sanoman viemistä Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta, joka toteutuu ihmisoikeuksien ja ihmisarvon puolustamisena, rauhan ja sovinnon rakentamisena sekä työssä yhteiskuntien oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi.

Tarkoitus on sekä tavoittaa kirkon ulkopuolella olevat ihmiset että vahvistaa jo olemassa olevia seurakuntia ja kirkkoja. Työ on esimerkiksi paikallisen kirkon työntekijöiden kouluttamista, lasten koulunkäynnin tukemista, opettajien ja pyhäkoulunopettajien kouluttajien kouluttamista, tyttöjen ja naisten aseman parantamista ja raamatunkäännöstyötä vähemmistökielille. Lähetit toimivat paikallisten kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Lähetystyössä yksilöjä ja yhteisöjä kutsutaan Kristuksen seuraamisen tielle, mutta uskonto tai kääntyminen toiseen uskontoon ei ole koskaan edellytys avun saamiselle tai osallistumiselle. Ketään ei syrjitä uskonnon, poliittisen näkemyksen, ideologian, etnisen taustan, sukupuolen tai iän perusteella. Paikallisten ihmisten kulttuuria ja uskonnollista identiteettiä kunnioitetaan. Suomen Lähetysseuran ihmisoikeuskäsitys perustuu ihmisarvoa korostavaan kristilliseen arvopohjaan ja kansainväliseen ihmisoikeusajatteluun ja -sopimuksiin.

Miksi kirkko tekee lähetystyötä?

Lähetystyö pohjautuu Jeesuksen esimerkkiin ja opetukseen Jumalan valtakunnasta. Kristillinen kirkko on kutsuttu tekemään työtä maailman pahoinvoinnin lieventämiseksi.