01.03. Onneksi olkoon: Alpo, Alvi, Alpi | Palaute
По-русски

Seisomme yhdessä - vi står upp för varandra - мы стоим вместе

29.04.2022, 10:43 /  päivitetty 29.04.2022, 11:19
Kerromme rakastavasta Jumalasta helsinkiläisten eri kielillä – myös venäjäksi

Helsingin seurakunnissa toimii aktiivinen venäjänkielinen jumalanpalvelusyhteisö. Venäjän valtion kaksi kuukautta sitten käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan on järkyttänyt myös yhteisön jäseniä. Surua tuttujen ja läheisten turvallisuudesta sekä Ukrainassa että myös Venäjällä ovat lisänneet myös ajoittaiset asiattomat viestit, joita täällä Helsingissä asuvat venäjänkieliset ovat joutuneet vastaanottamaan.

”Helsinki on monikielinen ja –kulttuurinen kaupunki. Venäjää äidinkielenään puhuvat ovat suomen- ja ruotsinkielisten jälkeen kaupungin suurin ryhmä”, muistuttaa yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén.

”Oma äidinkieli tai vahva käyttökieli on keskeistä, kun ihminen pohtii elämän tärkeitä asioita. Oma kieli on yksi tapa kohdata pyhä ja Pyhä itselleen merkityksellisellä tavalla. Helsingin seurakunnat kertovat rakastavasta Jumalasta helsinkiläisten eri kielillä – myös venäjäksi”.

Helsingin evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toimivat venäjän lisäksi englannin-, viron-, kiinan- ja arabiankieliset yhteisöt. Tätä työtä tehdään koko pääkaupunkiseudun laajuisesti yhteistyönä.

Lue venäjänkieliselle yhteisölle tulleita kysymyksiä ja vastauksia niihin

Vi berättar om en kärleksfull Gud på de olika språk som helsingforsarna talar – också på ryska.

I Helsingfors verka en aktiv ryskspråkig gudstjänstgemenskap. Det anfallskrig som Ryssland för två månader sedan har inlett mot Ukraina har upprört också den gemenskapens medlemmar. Sorgen och oron gällande bekantas och släktingars säkerhet såväl i Ukraina som i Ryssland har också lett till flera osakliga meddelanden som de ryskspråkiga som bor i här i Helsingfors har tvingats ta emot.

”Helsingfors är en mångspråkig och mångkulturell stad. Den största språkgruppen, efter finsk- och svenskaspråkiga i Helsingfors, är de som har ryska som modersmål”, påminner direktören för det gemensamma församlingsarbetet Stefan Forsén

Det egna modersmålet eller det språk man främst använder i vardagen, är helt centralt när man reflekterar över de djupa frågorna i livet. Ett eget språk är ett sätt att möta det heliga och den Heliga på ett för en själv meningsfullt sätt. Helsingfors församlingar berättar om en kärleksfull Gud på de olika spårk som helsingforsarna talar – också på ryska”.

Förutom den ryskspråkiga gemenskapen verkar det inom Helsingfors evangelisk-lutherska församlingar också gemenskaper på engelska, estniska, kinesiska och arabiska. Det här arbetet förverkligas gemensamt för hela huvudstadsregionen.

Läs om de frågor och svar som gäller den ryskspråkiga gemenskapen

Мы говорим о любящем Боге на многих языках жителей Хельсинки, в том числе и на русском языке.

В лютеранских приходах Хельсинки существует активная русскоговорящая община. Война, которую Россия начала два месяца назад потрясла также и членов русскоязычной общины. Скорбь и тревога о родных и близких как на Украине, так и в России, усугубляются также появляющимися оскорблениями, которые русскоязычные жители Хельсинки иногда вынуждены принимать в свой адрес.

«Хельсинки – многоязычный и многокультурный город. Русскоязычные – это наибольшая языковая группа, после финско- и шведскоговорящих.», напоминает Стефан Форсéн, руководитель общей приходской работы.

«Родной язык или наиболее используемый язык, необходим, когда человек размышляет о жизненно важных вопросах. Родной язык – один из способов, через который человек прикасается к сакральному, прикасается к Святому значимым для себя образом. Приходы Хельсинки говорят о любящем Боге на многих языках, в том числе и на русском.»

При евангелическо-лютеранских приходах Хельсинки существуют помимо русскоговорящей, также общины на английском, эстонском, китайском и арабском языках. Эта работа проводится совместно с другими приходами по всему столичному региону.

Узнай больше о русскоязычной общине – вопросы и ответы.