20.05. Onneksi olkoon: Lilja, Karoliina, Lilli, Lila | Palaute
Pakilan seurakunta

Diakoniatyöntekijöiltä kannanotto vähävaraisten tulevaisuudesta

18.10.2023, 08:00 /  päivitetty 18.10.2023, 13:17
Joukko Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyöntekijöitä on huolissaan vähävaraisten tulevaisuudesta ja siksi he luovuttavat asiasta kannanottonsa keskiviikkona 18.10. klo 11.

Kannanotto luovutetaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajalle Krista Kiurulle eduskuntatalon valtiosalissa. Kannanotto annetaan kaikille puolueille. Samaan aikaan klo 11 soivat Helsingin tuomiokirkossa lähimmäisenrakkauden kellot.

"Olemme olleet pitkään huolissamme Helsingin korkeista asumiskustannuksista ja nyt olemme erityisen huolissamme hallituksen sosiaaliturvaleikkausesityksistä, jotka yhdessä vaarantavat vähävaraisten helsinkiläisten ihmisarvoisen elämän perusedellytykset", kommentoi Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Merja Korpela.

Diakoniatyöntekijät Tuula Mäkinen ja Merja Korpela eduskunnassa luovuttamassa kannanottoa Krista Kiurulle.

Kannanottoa luovuttava työryhmä toteaa, että kyseessä ei ole puoluepoliittinen kannanotto. Työryhmän mukaan kirkon vastuulla on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Nyt luovutettava kannanotto on osaltaan linjassa myös kirkon hallitusohjelman tavoitteiden kanssa.

"Työhömme on kuulunut jo vuosia yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja osallistuminen arvokeskusteluun. Nyt käsillä oleva huoli nousee diakonian asiakkaiden omista kokemuksista ja elämäntilanteista", Korpela jatkaa.

Hallituksen esitykset ovat siirtyneet nyt valiokuntiin ja siksi kannanotto ohjataan sinne. Työryhmän mukaan kyseessä on perustuslaissa taatun turvan vaarantuminen.

"Perustuslaissa (2. luku 19§) taataan, että jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän- ja huoltajan menetyksen perusteella. Julkisen vallan tehtävänä on myös mm. edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Olemme huolissamme, että leikkaukset vaarantavat nämä lailla säädetyt ihmisarvoisen elämän perusedellytykset", Korpela toteaa.