22.09. Onneksi olkoon: Mauri | Palaute
Paavalinkirkko

Seurakuntaneuvosto esittää: kristillinen avioliitto mahdolliseksi myös muille kuin kirkon jäsenille

Paavalin seurakunta

04.02.2020, 20:49 /  päivitetty 04.02.2020, 21:35
Helsinkiläisen Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto päätyi 4.2. pitämässään kokouksessa kannattamaan aloitetta, jonka mukaan riittää, että avioliittoon vihittävistä toinen osapuoli kuuluu kirkkoon.
sormukset

Aloite hyväksyttiin äänestyksen jälkeen: äänestystulos oli 12–2.

Seurakuntaneuvoston esitys siirtyy seuraavaksi Helsingin hiippakuntavaltuuston asialistalle ja sen jälkeen mahdollisesti edelleen kirkolliskokoukselle, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen.

Nyt hyväksytty esitys tähtää Kirkkojärjestyksen 3 luvun 12 pykälän muuttamiseen siten, että avioliittoon vihittäessä riittää, että vähintään toisen vihittävistä tulee olla rippikoulun käynyt kirkon jäsen. Nyt näitä edellytetään molemmilta osapuolilta.

Aloitteen taustalla ovat Samuli Korkalainen ja Petteri Äijö, jotka pitävät nykyistä käytäntöä vanhentuneena: ”Nykyisin kirkko ikään kuin rankaisee niitä jäseniään, joiden aviopuoliso ei ole kristillisen kirkon jäsen”, aloitteessa todetaan.

Korkalainen ja Äijö iloitsevat aloitteen edistymisestä: ”Kirkon on oltava kutsuva, avoin ja kaikkia jäseniään arvostava yhteisö. Tämä on yksi askel siihen suuntaan”, Äijö ja Korkalainen tiivistävät tunnelmansa kokouksen jälkeen.

Lue aloite kokonaisuudessaan tästä.

Seurakuntaneuvostossa juhlittiin kanttorin saamaa arvonimeä ja tehtiin kipeitä talousratkaisuja

Seurakuntaneuvostossa juhlistettiin myös kanttori Sanna-Maarit Hakkaraisen saamaa director cantus -arvonimeä, jonka tuomiokapituli myönsi hänelle joulukuussa ansiokkaasta työstään kirkossa. Hakkarainen on monipuolinen kanttori ja aikaansaapa organisaattori ja tapahtumatuottaja.

Seurakuntaneuvosto päätti kokoukseen myös luopua Arabianrannan Keula-tilasta ja teki myös muita taloutta tasapainottavia päätöksiä.

Tästä löydät kaikki Paavalin seurakuntaneuvoston 4.2. kokouksen päätökset:

Aloite avioliittoon vihkimisen ehtojen muuttamiseksi Kirkkojärjestyksessä

Päätös: Seurakuntaneuvosto tekee liitteenä olevan kirjallisen aloitteen mukaisen esityksen Helsingin hiippakuntavaltuustolle ja edelleen kirkolliskokoukselle Kirkkojärjestyksen 3 luvun 12 pykälän muuttamiseksi siten, että avioliittoon vihittäessä riittää, että vähintään toisen vihittävistä tulee olla rippikoulun käynyt kirkon jäsen.

Seurakunnan musiikkityön esittäytyminen

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Sijaisjärjestelyt kanttorin eläkkeelle siirtymisen yhteydessä

Päätös: Kanttori Seppo Välimäelle palkataan lomasijainen työvoimatarpeen mukaan 17.7.2020 lukien vuoden loppuun saakka. Sijaisjärjestelystä tehdään sopimus Kallion seurakunnan kanssa. Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran tekemään sopimuksen Kallion seurakunnan kirkkoherran kanssa.

Paavalin seurakunnan talouden säästötarpeet

Päätös: Seurakuntaneuvosto tutustuu valmisteluvaliokunnan säästöesitykseen ja päättää kiireellisimmistä toimista talouden tasapainottamiseksi ottaen huomioon seurakunnan toiminta ja strategia. Seurakunta luopuu Keulan toimitilasta vuonna 2020.

Paavalin seurakunnan toimintakertomus 2019

Päätös: Toimintakertomus 2019 hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö tilankäytöstä

Päätös: Seurakuntaneuvosto antaa päivitetyn tilankäyttötarpeensa seurakuntayhtymälle vuosille 2021–2022 sisäisten vuokrien laskentaa varten.

Lisätietoja:

Kokouksesta yleisesti: Kirkkoherra Kari Kanala, puh. 0504339898

Avioliittoaloite: Samuli Korkalainen, puh. 050 358 0382 ja Petteri Äijö, puh. 0407725549

Liitteet ja muut asiakirjat: Kokouksen sihteeri, kappalainen Juha Valkeapää, puh. 0503804162