19.08. Onneksi olkoon: Mauno, Maunu | Palaute
Oulunkylän seurakunta

Seurakuntavaalit 2022 – asetu ehdolle sellaisena kuin olet

Oulunkylän seurakunta

08.03.2022, 14:08 /  päivitetty 18.05.2022, 09:17
Sinivioletti tausta ja teksti: uskottu, toivottu rakastettu, asetu ehdolle sellaisena kuin olet, #seurakuntavaalit.

Vuonna 2022 käydään seurakuntavaalit. Vaaleissa valitaan seurakunnalle luottamushenkilöitä, jotka päättävät niin Oulunkylän seurakunnan kuin laajemminkin Helsingin seurakuntayhtymän asioista. Tutustu tarkemmin seurakuntavaaleihin.

Varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022. Ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11.2022.

‍Ehdokkaaksi?

Ehdokasasettelu käynnistyi maaliskuun alussa ja jatkuu 15.9. asti. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022 ja on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022.

Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistysten kautta. Valitsijayhdistysten taustalla on usein jokin aate, joka yhdistää sen jäseniä. Voit myös perustaa oman valitsijayhdistyksen. Tärkeintä on, että asetut ehdolle sellaisena kuin olet.

Oulunkylän seurakunnan luottamushenkilöinä toimii tällä hetkellä kolmen eri valitsijayhdistyksen jäseniä. Jos olet kiinnostunut asettumaan ehdolle seurakuntavaaleissa, kannattaa tutustua viime vaaleissa toimineisiin valitsijayhdistyksiin ja ottaa yhteyttä heidän yhteyshenkilöihinsä.

Tulkaa kaikki

Meille on tärkeää, että seurakunta voisi olla yhteisö, johon kaikkien ja kaiken ikäisten on helppo tulla. Haluamme toimia myös yhteistyössä alueen muiden yhteisöjen kanssa.

Myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat mukaan. Pidämme tärkeänä, että heitä autetaan eikä jätetä yksin.

Tuemme aloitetta, että samaa sukupuolta olevat voidaan vihkiä ja siunata avioliittoon.

Kolme tärkeintä asiaa, joihin tulevana kautena seurakunnassa tulee keskittyä:

 • Korvaavien tilojen löytäminen ja saaminen purettavan Oulunkylän kirkon tilalle
 • Nuoriso- ja lapsityö
 • Diakoniatyö

Yhteyshenkilö

Anne Lindell
ankku.lindell@gmail.com

Sydän vasemmalla

Valitsijayhdistyksemme kannattaa oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta, tasa-arvoa, vapautta ja ympäristövastuuta.

Kirkon tärkein tehtävä on kulkea ihmisten rinnalla. Sen työ lasten, nuorten, yksinäisten ja kaikkien seurakuntalaisten arjessa on jatkuttava koko seurakuntamme alueella.

Arvostamme vapaaehtoistyötä ja sen tekijöitä. Vapaaehtoistyöhön ja sen kehittämiseen on panostettava ja on huolehdittava että siihen on riittävät resurssit, kerhoilla ja työpajoilla on käytössään kunnon tilat ja tarvikkeet jatkossakin ja vapaaehtoisten tukena riittävät työntekijäresurssit. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten välistä yhteistyötä ja työnjakoa on kehitettävä myös jatkossa. Vapaaehtoiset tukevat työntekijöiden tärkeää työtä, eivät korvaa sitä.

Kirkon on oltava mukana ihmisten elämässä ja autettava hädän hetkellä. Se saa ottaa kantaa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi köyhyydestä ja sen poistamisesta. Diakonia on olennainen osa kirkon työtä.

Kirkko kuuluu kaikille. Sen on oltava avoin ja helposti lähestyttävä. Se ei saa syrjiä ketään sukupuolen, ihonvärin, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen tai minkään muunkaan henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kirkko on paikka, jossa meillä kaikilla on sydän vasemmalla.

Yhteyshenkilö

Esko-Jaakko Lehti
e.j.lehti@gmail.com

Meidän kaikkien seurakunta

On tärkeää, että kirkon sanoma saavuttaa laajenevan joukon seurakuntalaisia eri ikäryhmissä. Haluamme olla luomassa yhteisöllistä seurakuntaa, jossa vastuunkantaminen ei jää yksin työntekijöille vaan myös vapaaehtoisilla on tilaa toimia.

Pidämme tärkeänä, että seurakunnan toiminta ja hallinto on avointa niin, että seurakuntalaisilla säilyy aito vaikutusmahdollisuus.

Näemme seurakunnan hengellisenä yhteisönä, jossa sanoma Kristuksesta on esillä. Seurakunnan tärkeänä tehtävänä on huolehtia heikoimmista jäsenistään ja pyrkiä vuorovaikutteiseen yhteyteen kaikkien jäsentensä kanssa.

Tulevalla kaudella keskeisiä asioita, joita pyrimme pitämään esillä ovat:

 • seurakunnan nuoriso- ja perhetyö
 • seurakuntalaisia ja seurakunnan alueella asuvia ihmisiä entistä laajemmin tavoittava seurakunnan toiminta
 • Oulunkylän kirkon purkamisesta johtuvien järjestelyjen sujuva eteneminen ja seurakuntalaisia hyvin palvelevat tilaratkaisut

Yhteyshenkilö

Raimo Anttila
raimo.aj.anttila@gmail.com

Perusta oma valitsijayhdistys

Jos et löydä sinulle sopivaa valitsijayhdistystä, voit myös perustaa oman. Tähän tarvitset‍:

 • 10 oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi
 • asiamiehen ja vara-asiamiehen
 • ehdokkaita
 • selkeän nimen ehdokaslistalle
 • vaaliteeman

Osoitteesta seurakuntavaalit.fi löydät valitsijayhdistyksen perustamiseen vaadittavat lomakkeet:

 • valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja
 • valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus
 • valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus