17.06. Onneksi olkoon: Urho | Palaute
Munkkiniemen seurakunta

Munkkiniemen seurakunnan rippileirit järjestetään suunnitellusti

Munkkiniemen seurakunta

16.03.2020, 15:01 /  päivitetty 25.05.2020, 09:42
Vaiherikkaan ja monella tavalla poikkeuksellisen kevään jälkeen iloitsemme siitä, että voimme järjestää kesän 2020 rippileirit suunnitellusti. Ainoastaan Kivisaaren leiripaikka on vaihtunut Kärkölän Kalliopirttiin, ja Tievatuvan retkiriparin konfirmaatio on siirtynyt syyskuulle. Ryhmät ovat täynnä, eikä lisää osallistujia leireille oteta.
Salla puhaltaa saippuakuplia kesällä rippileirillä. Taustalla joukko riparilaisia.

Rippikouluryhmien ohjaajat ovat yhteydessä omiin ryhmiinsä koskien leirien ennakko-ohjeistusta. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin, joita rippileirille osallistuminen mahdollisesti herättää.

Koronaepidemiasta johtuen leirit tulevat olemaan monella tavalla tututusta poikkeavia. Esimerkiksi fyysisiä kontakteja joudutaan vähentämään, hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota ja mahdollisiin sairastapauksiin reagoidaan hyvin matalalla kynnyksellä.

Jokainen leiri suunnitellaan erikseen huomioiden ryhmän koko, sen erityiset tarpeet ja leiripaikan olosuhteet. Leirille osallistuvien nuorten ja aikuisten tulee sitoutua toimimaan annettujen ohjeiden mukaan. Seuraamme viranomaisten antamia sääntöjä ja ohjeita ja mukautamme toimintaamme tilanteen vaatiessa. Toivomme myös perheiltä kärsivällisyyttä siihen, että muutoksia saattaa tulla nopeastikin.

Konfirmaatiot pyrimme järjestämään syksyllä.

Munkan riparit 2020

· Tievatuvan retkiripari (Saariselkä), 1.-8.6.2020, konfirmaatio su 13.9.2020 klo 11 Munkkivuoren kirkossa

· Kellokosken ripari (Tuusula), 24.6.-1.7.2020, konfirmaatio la 22.8.2020 klo 11 Munkkivuoren kirkossa

· Kalliopirtin ripari (Kärkölä), 8.7.-15.7.2020, konfirmaatio su 23.8.2020 klo 11 Munkkivuoren kirkossa

· Huikon kartanon ripari (Toivakka), 29.7.-5.8.2020, konfirmaatio su 30.8.2020 klo 11 Munkkivuoren kirkossa

Koronaepidemia vaikuttaa rippileirin pelisääntöihin

Munkkiniemen seurakunnan rippikouluissa noudatetaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Koronaepidemiasta johtuen saatamme joutua muokkaamaan sääntöjä ja ohjeita, muun muassa paikallisen aluehallintoviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen perusteella.

Vuoden 2020 rippikouluissa tulee korostumaan koronaepidemiasta johtuvat rajoitukset ja erityisjärjestelyt. Kaikki käytännön toimet eivät ole välttämättä selvillä vielä leirin alkaessa ja käytäntöjä voidaan joutua muuttamaan leirin kuluessa ja tilanteiden muuttuessa. Siksi yhteisiin pelisääntöihin sitoutuminen vaatii jatkuvaa valppautta ja mukautumista sekä nuorilta että leirin henkilöstöltä.

Nuoren tulee ottaa vakavasti kaikki ohjeet esimerkiksi turvaetäisyyksistä, hygieniasta ja ryhmäkoon rajoituksista myös leirin vapaa-ajalla.

Leirin keskeyttäminen / leiriltä poistaminen

Sairaustapauksissa ja muissa ongelmatilanteissa nuorella tulee olla mahdollisuus palata kotiinsa tai muuhun huoltajan osoittamaan paikkaan. Siksi osallistujakortissa ja leirisopimuksessa tulee olla huoltajan yhteystiedot leirijakson aikana. Helsingin seurakuntayhtymä laatii tarkat ohjeet siihen, miten sairaustapauksissa toimitaan.

Kannattaa varmasti varautua siihen, että kaikissa hengitystieoireisissa sairastapauksissa toimitaan hyvin matalla kynnyksellä. Nuorella on velvollisuus ilmoittaa mistä tahansa oireista välittömästi leirin ohjaajille. Rippikoulun leirijaksolle ei saa tulla sairaana. Leirijaksolle osallistuvalta edellytetään oireetonta 7 vuorokauden jaksoa ennen leirille osallistumista.

Pyrimme tekemään rippileiristä kaikille turvallisen kokemuksen. Mikäli nuori sairastuu, tai ei pysty mukautumaan leirin turvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta olennaisiin yhteisiin pelisääntöihin, leirinjohtajalla on oikeus – neuvoteltuaan nuoren ja huoltajan kanssa – tarvittaessa lähettää hänet kotiin huoltajan kustannuksella.

T‍arkemmat leirien pelisäännöt voit lukea tästä linkistä.