04.10. Onneksi olkoon: Saija, Saila, Frans | Palaute
Munkkiniemen seurakunta

Seurakuntavaalit 2022 – tutustu valitsijayhdistyksiin ja asetu ehdolle

Munkkiniemen seurakunta

23.08.2022, 10:47
Tämän vuoden marraskuussa järjestetään seurakuntavaalit, jossa valitaan luottamushenkilöitä päättämään oman seurakuntamme ja Helsingin seurakuntayhtymän asioista. Ehdokasasettelu on nyt alkanut ja se jatkuu syyskuun puoliväliin saakka.
Sinivioletti tausta ja teksti: uskottu, toivottu rakastettu, asetu ehdolle sellaisena kuin olet, #seurakuntavaalit.

Syksyn seurakuntavaaleissa valitaan päättäjät helsinkiläisiin seurakuntaneuvostoihin ja Helsingin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon kaudelle 2023 - 2026.

Ehdokkaaksi asetutaan valitsijayhdistysten kautta. Valitsijayhdistysten taustalla on usein jokin aate, joka yhdistää sen jäseniä. Tällä hetkellä Munkkiniemen seurakunnassa on kolme viime vaaleissa toiminutta valitsijayhdistystä joiden listoille voi hakea ehdokkaaksi myös tämän vuoden vaaleissa:

  • Kokoomuslainen Seurakuntaväki
  • Seurakunnan Rakentajat
  • Tulkaa Kaikki Munkinseutu

Lue alta lisää valitsijayhdistyksistä ja ota rohkeasti yhteyttä valitsijayhdistysten yhteyshenkilöihin jos olet kiinnostunut asettumaan ehdolle! Voit myös perustaa oman valitsijayhdistyksen – tärkeintä on että asetut ehdolle sellaisena kuin olet.


Lue lisää seurakuntavaaleista 2022 Helsingissä


Valitsijayhdistysten esittelyt:


Kokoomuslainen Seurakuntaväki


Mikä Kokoomuslainen Seurakuntaväki -valitsijayhdistyksen ihmisiä yhdistää?

Yhteinen arvopohja: Puoluepolitiikka ei seurakuntatyössä näy, mutta antaa tietynlaisen kuvan ehdokkaana olevien henkilöiden arvomaailmasta, mikä heijastuu päätöksentekoon. Keskeistä on monipuolinen toiminta, suvaitsevainen asennoituminen ja toisista välittäminen.


Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, johon tulevana valtuustokautena seurakunnassa tulee keskittyä (vuodet 2023–2026)?

1. Munkkiniemen seurakunta säilyy itsenäisenä seurakuntana, jolloin se myös vastaa paremmin seurakuntalaisten paikallisiin tarpeisiin. Seurakunnan toiminnan tulee myös näkyä konkreettisesti alueen väestölle.

2. Monimuotoinen, suvaitseva ja välittävä toiminta, jota seurakunta tarjoaa niin arjessa ja juhlassa kuin ilossa ja surussa. Oleellista on myös seurakuntalaista lähellä oleva ja helposti saavutettava henkilökunta ja toiminta. Toiminta on nykyisellään keskittynyt Munkkivuoreen, mutta toimintaa pitäisi olla kattavasti koko seurakunnan alueella. Myös digitaalista toimintaa tulee kehittää.

3. Seurakunnan hallinto ja talous tulee olla kunnossa ja toiminnan läpinäkyvää. Tiukkenevassa taloudessa on pakko noudattaa tiukkaa talouskuria, mutta tehtävät tulee hoitaa laadukkaasti.


Mitä tulee tehdä, jos haluaa ehdokkaaksi Kokoomuslainen Seurakuntaväki - valitsijayhdistyksen kautta?

Ota yhteyttä niin jutellaan tarkemmin ehdokkuudestasi: Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, puh. 050 414 3272, sähköposti: eevaliisa.kolttasarkanen(a)gmail.com.Seurakunnan Rakentajat


Mikä Seurakunnan Rakentajat -valitsijayhdistyksen ihmisiä yhdistää?

- Uskomme kirkon sanomaan ja uudistumiseen

- Kehitämme monimuotoista jumalanpalveluselämää

- Verkostoidumme vahvasti Munkinseudun eri toimijoiden kanssa

- Otamme sekä seurakuntalaisten että työntekijöiden kyvyt ja taidot käyttöön

- Kannamme vastuumme lähimmäisistämme lähellä ja kaukana

- Etsimme tuoreita ja luovia ratkaisuja kaikenikäisten seurakuntalaisten parhaaksi

- Hoidamme vastuullisesti seurakunnan taloutta kirkon yleisen talouskehityksen puitteissa

- Haluamme tehdä ratkaisuja ja päätöksiä, joiden kanssa voimme elää vielä vuosien päästä.


Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, johon tulevana valtuustokautena seurakunnassa tulee keskittyä (vuodet 2023–2026)?

1. toiminnan vaikuttavuuden lisääminen

2. yhteistyöverkostojen ja yhteisöjen rakentaminen

3. ovien avaaminen tulevaisuuden kirkkoon


Mitä tulee tehdä, jos haluaa ehdokkaaksi Seurakunnan Rakentajat -valitsijayhdistyksen kautta?

Valitsijaryhmän asiamiehenä toimii Jenni Haapanen.
Ota yhteyttä: puh. 040 735 2813 tai sähköpostitse: jenni.haapanen@hel.fiTulkaa Kaikki Munkinseutu


Mikä Tulkaa Kaikki Munkinseutu –valitsijayhdistyksen ihmisiä yhdistää?

Valtakunnallinen Tulkaa kaikki -liike on vuodesta 2005 toiminut evankelis-luterilaisen kirkon uudistamiseksi painottaen erityisesti avointa keskustelua ja päätöksentekoa sekä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja globaalin vastuun vahvistumista kirkossa. Tulkaa kaikki -liike on seurakuntalaisten verkosto, jonka jäsenet ovat allekirjoittaneet liikkeen ohjelman.

”Tulkaa kaikki Munkinseutu” perustettiin viime seurakuntavaalien alla. Listalta valitut luottamushenkilöt toimivat Munkkiniemen seurakuntaneuvostossa, Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa ja yhteisessä kirkkoneuvostossa. Munkinseutulaiset TK-liikkeen edustajat ovat pitäneet esillä erityisesti lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista, yhdenvertaisuutta sekä ilmastovastuullisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemoja.


Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, johon tulevana valtuustokautena seurakunnassa tulee keskittyä (vuodet 2023–2026)?

Tulevalla vaalikaudella olisi pidettävä huolta erityisesti:

1. Lapsivaikutusten arvioinnin toteutumisesta päätöksenteon kaikissa vaiheissa

2. yhdenvertaisuuden, ilmastonäkökulman ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden painottamisesta, kun edessä on väistämättä priorisointia

3. Seurakunnan ovien avaamisesta yhä enemmän: mm. vahvistamalla turvallisemman tilan periaatteita kaikessa toiminnassa sekä madaltamalla kynnystä seurakuntalaisten järjestää itse toimintaa


Mitä tulee tehdä, jos haluaa ehdokkaaksi Tulkaa Kaikki Munkinseutu –valitsijayhdistyksen kautta?

Jos tahdot asettua ehdolle valitsijayhdistyksemme kautta, ota yhteyttä Anna Sauramaan, annasaurama(a)gmail.com.